Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Finasman Bonosu

İktisat ve Maliye Dergisi, vol.35, no.1, pp.18-25, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2020 Yılı Kararları İstatistiği

Yürürlüğünün 9. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -V-, İstanbul, Turkey, 01 October 2021

Acentelik ile İlgili Yenilikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler , İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.53-69

Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali

I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 2005, pp.195-209

Ticaret Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı- Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Turkey, 05 May 2004, pp.127-141 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları - Görüşler (IV. Coğrafi İşaret Korumasının Ürünün Öz Adı Sınırlandırmasına Tabi Tutulması ve Önceki Marka ile İlişkisi: Mahreç İşaretleri Özelinde Değerlendirmeler)

in: Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan, Kaya A.,Kendigelen A.,Çonkar M. H.,Zengin İ. Ç.,Özsoy A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.327-346, 2021

Commercial Papers

in: Decisions of the Civil and Penal Chambers of the Supreme Court of Appeals on the Turkish Commercial Code (2020), Arslan Kaya,Hasan Onur Akay,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Mehmet Akif Özsoy,Mahmut Arif Koçak,Esra Teymen, Editor, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, pp.388-440, 2021

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2019 Yılı Kararları İstatistiği

in: Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu - IV - (Tebliğler - Tartışmalar) 23 Ekim 2020, Kaya A.,Arıcı m. F.,Tokcan F. P.,Sönmez N. S.,Evlek M.,Koçak M. A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.5-13, 2021

Trademark Directive

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.609-645, 2020

Trade Registry and Public Disclosure and Public Disclosure of Limited Liability Companies

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.25-52, 2020

Marka Yönergesi/

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk - Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Arslan Kaya, Baki İlkay Engin, Ali Paslı, Şehriban İpek Aşıkoğlu, Elif Oğuz, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.609-647, 2020

Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları-Görüşler (I. Zayıf Marka, II. Karıştırılma Tehlikesi, III. İhtiyati Tedbir)

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Kendigelen A.,Oktay Özdemir S., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.431-448, 2020

Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

in: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar), Helvacı M.,Uzel N.,Sönmez N. S.,Özsoy A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.149-162, 2019

Acentelik ve Tek Satıcılık ile Benzeri Tekel Hakkı Veren Sürekli Sözleşme İlişkilerinin Sona Ermesi Hâlinde Denkleştirme İstemi

in: Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tartışmalar ve Tebliğler) 12 Ekim 2018, Kendigelen A.,Soykan İ. C.,Uzel N.,Evlek M.,Yıldız N., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.9-45, 2018

Başlangıç - Ticari İşletme

in: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016), Kendigelen A.,Zengin İ. Ç.,Tokcan F. P.,Sönmez N.S.,Güney Z., Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.1-268, 2018

Kullanılmama Sebebi ile Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine

in: Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, Erdem E. H.,Ayoğlu T.,Altay S. A.,Dural H. A.,Yüksel S. H., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.373-392, 2017

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014

Notlu Türk Ticaret Kanunu

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Makalelerim -I-

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Ticari İşletme Hukuku

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009

Türk Ticaret Kanununa Göre Kara Taşımalarında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, Teoman Ö., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.919-1033, 2009

Analysis of the Provisions regarding Carriage of Goods by Road in the Turkish Commercial Code and the Draft Turkish Commercial Code

in: Kompatibilität des türkischen und europäischen Wirtschaftsrechts - Der neue türkische HGB-Entwurf und benachbarte Rechtsgebiete, Atamer Y. M.,Hopt K. J., Editor, Mohr Siebeck Verlag, Stuttgart, pp.1, 2009

Yargıtay Kararları Işığında Bono ve Poliçe Borçlusunun Tevdi Hakkı Tevdi Etmeyen Borçlunun Temerrüdü ve Temerrüd Faizi Üzerine Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan Birinci Cilt, Teoman Ö., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.705-727, 2007

CMR Sigortası

in: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof.Dr.Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, Ünan S., Editor, Çizgi, İstanbul, pp.807-820, 2007

Marka Hukuku

Arıkan Basım Yayım, İstanbul, 2006

Ticaret Kanunu'nun 311 inci Maddesindeki "Muteber Olmama"nın Anlamı- Hükümsüzlük Dermeyanı Hakkının Kötüye Kullanılması

in: Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, Akın M. Y.,Caner O., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.295-307, 2003

Şehir Planları (Rehberleri) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser midir?

in: Bilgi Toplumunda Hukuk- Ünal Tekinalp'e Armağan Cilt II, Ülgen H.,Kaya A.,Okutan Nilsson G., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.321-333, 2003

Takseli Kara Sigortalarında Esaslı Surette Fahiş Taksenin Hile Hükümlerinden Hareketle Tenkisi Mümkün müdür?

in: Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp'e Armağan Cilt I, Ülgen H.,Kaya A.,Okutan Nilsson g., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.961-980, 2003

Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Hakkında Düşünceler

in: Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, Kendigelen A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.795-804, 2002

Reklamın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri

in: Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, Kendigelen A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.459-478, 2002

Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı

Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Yayıncılık Enstitüsü, Ankara, 2001

Kamuyu Aydınlatma Esasları

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire'in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.485-506, 2001

Borca Batık Anonim Şirketin İflasının Ertelenmesi

in: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, Domaniç H.,Kendigelen A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.279-303, 2001

Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanmaya Mahsus Çoğaltılması

in: Prof. Dr. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Barlas N.,Kendigelen A.,Sarı S., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.431-458, 2000

Kara Yolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (CMR) Uygulanma Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun Esasları (I)

in: Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Moroğlu E.,Helvacı M.,Kendigelen A.,Nomer N. F.,Tekil M., Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.311-333, 1998

Sermaye Artırımı

in: 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Anabilim Dalları, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.162-180, 1997

Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

in: 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Anabilim Dalları, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.155-161, 1997

Müktesep Hakları

in: 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Anabilim Dalları, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.147-151, 1997

Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995

İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka Garantilerinde Hakkın Kötüye Kullanılması Sorunu

in: Prof. Dr. Reha Poroy'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.211-244, 1995

İlk Yazılı Talepte Ödeme Kayıtlı Garantilerde İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz

in: Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku ve Araştırma Uygulama Merkezi, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.139-154, 1995