Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçüksu (Göksu) Kasrı’nın Diplomasi ve Protokolde Kullanımı

Beykoz Sempozyumu 2021, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, pp.551-572