Scientific Activities

Scientific Refereeing

 • November 2022 Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2022 Türkiyat Mecmuası

  Other Indexed Journal

 • November 2022 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2022 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2021 Filoloji Bengü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Akademik Dil ve edebiyat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2021 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2021 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2020 TUDED

  Other Indexed Journal