Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Functional change on historical houses: The example of Bayezid II Bathhouse

International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19), Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.1-5

Tarihi anıtsal bir kapıda koruma önerileri

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2017, pp.1-9

Hatalı Onarım Uygulamalarının Beyazıt Yangın Kulesi Örneğinde İrdelenmesi

TAYKON 2011: Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.411-420

Yapı İç Mekanlarında Gürültü ve İnsan Sağlığı İlişkisine Yönelik Tasarım

international science and technology conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2011, pp.975-980

Hastane İç Mekanlarında Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığına Etkisi ve Denetimi

International Science And Technology Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2011, pp.428-433