Achievements & Reputation

Publication

71

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 8. Uluslararası Suç ve Ceza film FestivaliSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 July 2018 - 01 July 2018 5. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Semineri (Türkiye/Almanya/Macaristan),

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2018 - 01 June 2018 6. Kamu İhaleleri Hukuk Uygulamasında Temel Sorunlar, The Legal Assessment of the Tender Fraud Crime in the Light of Turkish Criminal Law Reform,Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2018 - 01 June 2018 4. Türkiye/ Slovenya Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 7. Bosna Hersek, Hırvatistan, Türkiye Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Türkiye-İtalya Kamu ve Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2017 - 01 December 2017 İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik ve KudüsSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 7. Uluslararası Suç ve Ceza film FestivaliSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 111. Çocukların Cinsel İstismarı Çalıştayı, Hukuki Boyutu İle Suçun Yasada Düzenleniş Biçimine Dair Sorunlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 6. Uluslararası Suç ve Ceza film FestivaliSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Strafrechtsvergleichendes Studienseminar Deutschland – Türkei - Ungarn

  Attendee

  Frankfurt, Germany

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Sağlık Hukuku Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Uluslararası Aile Hukuku Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 İletişimin Denetlenmesi Kolokyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 4. Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Hukuk Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2014 - 01 December 2014 Bilişim Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20. yılında NeredeyizSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Klinik Hukuk Eğitimi ve Gündelik Hayatta Hukuk Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 3. Uluslararası Hukuk ve Toplum Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Bosphorous Karşılaştırmalı Ceza Hukuk Semineri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Yürürlüğe Girerken 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Kadına Karşı ŞiddetSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 3. Türkiye-Bosna Hersek Hukuk Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 15. Türkiye-İsviçre Hukuk Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2014 - 01 February 2014 Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 İnsan Ticareti Suçu Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Kanunilik İlkesi konulu Türkiye-Kore Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  South Korea

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Basın Hürriyeti ve Basın Yoluyla İşlenen SuçlarSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Hak ve Özgürlükler Bağlamında Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Tarihsel Süreçte Türk Ceza Hukuku Reformu

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Ceza Muhakemesi Reformu Bağlamında Müdafilik, Savunma özgürlüğü ve Adliyeye Karşı Suçlar SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 AB Sürecinde Türk Ceza Hukuku Reformu Konulu Türkiye -Hırvatistan Hukuk Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs Konulu Türkiye-Bosna Hersek Hukuk Günleri

  Attendee

  Bosnia And Herzegovina

 • 01 January 2013 - 01 January 2013 Adil Yargılanma Hakkı

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Recent Developments of Criminal Law in TurkeySustainable Development

  Attendee

  Germany

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Yazılı Basın, TV ve İnternet Yoluyla İşlenen Suçların İfade ve Basın Özgürlüğü Kapsamında DeğerlendirilmesiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Kişi Hak ve Özgürlükleri Perspektifinden Yargı Reformunun Temel İlkeleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Honour CrimesSustainable Development

  Attendee

  Germany

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Suça Sürüklenen Çocuklar ve Suç Mağduru Çocukların Koruma Modelleri konulu çalıştay düzenlenmesiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Kadına Karşı Şiddet Konulu Komisyon Çalışmasına KatılımSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 "Türk Ceza İnfaz Sisteminin Değerlendirilmesi" konulu toplantıya katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 Yeni Anayasa Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 "AB Standartları Işığında Tehdit Altında Olan İncinebilir Grupların ve Özellikle Kadınların Korunması" konulu çalıştaya katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2012 - 01 January 2012 Aile ve Sosyal Politalar Bakanlığı "Bilimsel Çalışma Grubu Çalıştay Sonuç Bildirgesi" toplantısına katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2012 - 01 January 2012 "Kadın ve Alie Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağı hakkında çalışmalara katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2012 - 01 January 2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk, kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin Önlenmesi hakkında kanunla ilgili toplantıya katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2011 - 01 December 2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Bilimsel Çalışma Grubuna " katılım

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2011 - 01 November 2011 Sporda Şiddet ve Şikenin Önlenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Die Rezeption Des Deutschen Strafrechts in der Turkei

  Attendee

  Germany

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Türk Ceza Hukukun Temelleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 July 2011 - 01 July 2011 Türk -Alman Hukuk Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri ve Türkiye-Slovenya Ceza Hukku Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 8. Ulusal Adli Bilimler SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Güneydoğu Avrupa Hukuk Fakülteleri ile Akademik İşbirliği Dekanlar Toplantısı

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2011 - 01 April 2011 Türkiye'de Sağlık Hukuku

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2011 - 01 February 2011 1. Türkiye Çocuk Hakları KongresiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2010 - 01 December 2010 Çocuk Haklarının Gerçekleştirilmesinde Devlet ve Sivil Toplumun RolüSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Müdafiin Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki Yetkileri

  Attendee

  Turkey

 • 01 July 2010 - 01 July 2010 Ölüm Cezasının Evrensel Olarak Kaldırılmasına İlişkin

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 ILSA 9. Geneleksel AB Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri Alanında Yeni Gelişmeler ve Savcılığın Rolü

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 İnteraktif Hukuk Oturumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Ceza Hukuku ve İşkenceSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meçlis Araştırma Komisyonu toplantıları

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Cinsel Suç Kavramı ve DelillendirmeSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 Suç Mağduru ve Suça Sürüklenene ÇocuklarSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2010 - 01 April 2010 TÜSİAD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Toplantısı

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü çalışma toplantısı

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 İstanbul Valiliği emniyet Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul Çocuk Koordinasyon projesi kapsamında düzenlenen çalıştay

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Töre Saikiyle Öldürme Suçunun Hukuki ve Toplumsal Yönleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2010 - 01 February 2010 Hekimler İçin İnteraktif Hukuk

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2010 - 01 January 2010 Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Değerlendirme PaneliSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2009 - 01 December 2009 Türkiye'de Hukuk Öğretiminin Sorunları Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2009 - 01 September 2009 Risk Altıntadik Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku

  Attendee

  Turkey

 • 01 August 2009 - 01 August 2009 Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Hukuk Fakülteleri Dekanlar Toplantısı

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2009 - 01 June 2009 Türk-Alman Mukayeseli Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Hukuk Sistemlerinin Toplumsal Temelleri içinde Gelişmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Çocuk Hukuku Sorunları

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Türkiye'nin Anayasa Gündemi

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamanıda Adli Bilimler Alanında Bilirkişilik SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 İnternet Sujelerinin Ceza Sorumluluğu

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 Terörle Mücadele KanunuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2007 - 01 October 2007 Kolluğun İdari Görevleri Bağlamında Kişisel Verileri Toplama Yetkisi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2007 - 01 June 2007 Bankacılık Suçlarının İşlenmesiyle Ortaya Çıkan Kamusal Zararın Giderilmesine Yönelik Uygulamaların Hukuk Devleti İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2007 - 01 June 2007 Çocuk Adalet Sisteminde Alternatif Tedbirler

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Ceza Hukuku Açısından Çocuk Hekiminin Sorumlulukları

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Kişi Hak ve Özgürlüklerinin Örgütlü Suçlara Karşı Korunması Bakımından Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununun Getirdiği YeniliklerSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 İnternet ve Medya

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Yeni Gelişmeler Işığında Özgürlük ve Güvenlik

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2007 - 01 February 2007 Uluslararası Gençlik Suçları Sempozyumu " Aile ve Gençlik"

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2006 - 01 November 2006 13. Ulusal Adli Tıp GünleriSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2006 - 01 November 2006 Terörle Mücadele Eğitim SemineriSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 Suç Teorisindeki Gelişmeler Açısından Türk ve Alman Ceza Hukuku Reformlarının Değerlendirme SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2006 - 01 March 2006 Kadından Çocuğa Yönelik Şiddet "II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi"

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2006 - 01 January 2006 Ceza Adaleti ve KadınSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2005 - 01 December 2005 Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2005 - 01 December 2005 Yeni Türk Ceza Kanunlarına İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2005 - 01 November 2005 Yeni TCK ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2005 - 01 October 2005 Reform of The Turkish Criminal LawSustainable Development

  Attendee

  United States Of America

 • 01 October 2005 - 01 October 2005 Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumluluk

  Attendee

  Turkey

 • 01 July 2005 - 01 July 2005 Yeni TCK İfade ve Basın ÖzgürlüğüSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Yeni TCK Neler Getiriyor

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Getirdikleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 Çocuk Cinsel İstismarına Hukuki Bakış

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen SuçlarSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 Temel İlkeler ve Suç TeorisiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 Engelli İstismarı, TCK ve CMK Karşısında Engelli

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 Hekimin Cezai Sorumluluğu

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 Yeni Türk Ceza Kanunu ve Doğum Hekimi

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2005 - 01 March 2005 Suçta ve Cezada Kanunilik ve Kusur İlkesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2005 - 01 March 2005 Çocuk, Kadınlar ve Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Getirdikleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2005 - 01 March 2005 Ceza Sorumluluğunun Esasları

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2005 - 01 February 2005 Yeni Türk Ceza Kanununda Suç ve Yaptırım TeorisiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2005 - 01 February 2005 Mukayeseli Ceza Kanunu Değişikliği

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2005 - 01 February 2005 Yeni Ceza Muhakemesi Kanununa Bakış

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2005 - 01 February 2005 Yeni Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Yansımaları

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2005 - 01 February 2005 Temel İlkeler, Kast, Taksir

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2005 - 01 January 2005 Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2005 - 01 January 2005 Cezalar Güvenlik Tedbirleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2005 - 01 January 2005 Yeni Türk Ceza Kanunu

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2004 - 01 December 2004 Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir, Güvenlik Tedbirleri Dava ve Cezanın Düşmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2004 - 01 December 2004 Yeni Türk Ceza Kanunu

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2004 - 01 November 2004 Suç ve Yaptırım TeorisiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2004 - 01 October 2004 Uluslararası Deneyimlerin Işığında Kişi Hak ve Özgürlükleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2004 - 01 October 2004 11. Ulusal Adli Tıp GünleriSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2004 - 01 June 2004 Toplumsal Değişim Süresinde TCK Reformu

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2004 - 01 June 2004 TCK Tasarısında Yaptırımlar

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2004 - 01 May 2004 Türk Ceza Kanununda Adli Tıpla İlgili Değişikliklerin DeğerlendirilmesiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2004 - 01 May 2004 TCK Tasarısı Genel Hükümler

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2004 - 01 April 2004 Ceza Sorumluluğunun Temel İlkeleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2004 - 01 April 2004 Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2004 - 01 April 2004 TCK Tasarısında Cinsel Dokunulmazlık Değeri

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2004 - 01 March 2004 Kadınlar Türk Ceza Kanunu Tasarısında Neyi, Niçin, Nasıl ve Neden Değiştirmek İstiyor

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2003 - 01 December 2003 Turkey's Legislation on Honour CrimesSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2003 - 01 December 2003 Materielle Regelungen Gegen Organisierte Kriminalitat

  Attendee

  Turkey

 • 01 December 2003 - 01 December 2003 Türk Ceza Kanunu Tasarısı Genel Değerlendirme

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2003 - 01 November 2003 Kadının İnsan Hakları ve Türk Ceza KanunuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 July 2003 - 01 July 2003 Seminar zu rechtlichen Fragestellungen der Korruption

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2003 - 01 June 2003 TCK Reformu Bağlamında TCK Tasarısı

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2003 - 01 February 2003 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2003 - 01 January 2003 Suç Politikası İlkeleri Açısından TCK TasarısıSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2002 - 01 May 2002 İnternet Ortamında Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2001 - 01 September 2001 Mabnahmen gegen organisierte Kriminalitât im Rechtsstaat-Möglichkeiten und Grenzen

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2001 - 01 February 2001 Adalet Sisteminin Etkinliği ve Yargının Sorunları Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 2001 - 01 February 2001 Yolsuzluk ve Kara parayla Mücadelede Türkiye'nin DurumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2001 - 01 January 2001 Zu Den neuesten Amnestieregelungen in der Türkei

  Attendee

  Germany

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften

  Attendee

  Germany

 • 01 April 1998 - 01 April 1998 Politik und organisierte Kriminalitât in Der Türkei

  Attendee

  Germany

 • 01 May 1997 - 01 May 1997 Die Rezeption Westilichen Rechts in Der Türkei

  Attendee

  Germany

 • 01 May 1996 - 01 May 1996 Ceza Muhakemesinde insan Hakları ve İspatSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 1995 - 01 October 1995 Suç Kolluğunun Haber Almada Özel Kişiler ve Gizli Soruşturmacı Kullanmasına İlişkin SorunlarSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 1995 - 01 May 1995 Ceza Hukukunda Hekimin Sorumluluğu

  Attendee

  Turkey

 • 01 February 1994 - 01 February 1994 Ceza Hukuku Sorumluluğu Bakımından Yaş Küçüklüğü

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 1993 - 01 November 1993 7. Uluslararası Adli Tıp GünleriSustainable Development

  Attendee

  Turkey