Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

 • 2005 - 2010 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

 • 1995 - 2005 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

 • 1989 - 1995 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Managerial Experience

 • 2011 - Continues Head of Department

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

 • 2011 - 2015 Rector's Advisor

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2011 - 2015 Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi'ne Yardım Vakfı - Yönetim Kurulu Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2011 - 2015 İ.Ü. Sosyal Tesisler - Yönetim Kurulu Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2011 - 2015 İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı - Yönetim Kurulu Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2010 - 2015 Kariyer Geliştirme Merkezi - Danışma Kurulu Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2010 - 2015 Fakülte Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Dekanlık

 • 2010 - 2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Dekanlık

 • 2009 - 2015 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İhale Komisyon Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2009 - 2015 İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Merkezi - Danışma Kurulu Üyeliği

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2006 - 2008 Head of Department

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Non Academic Experience

 • 2016 - Continues Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği

  Other Public Institution, İstanbul Ticaret Odası

 • 2011 - Continues Yönetim Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi , Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesine Yardım Vakfı

 • 2011 - Continues Yönetim Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi , İ.Ü. Araştırma ve Yardım Vakfı

 • 2011 - Continues Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

  stanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi

 • 2011 - Continues Yönetim Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Sosyal Tesisler

 • 2010 - Continues Fakülte Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • 2010 - Continues Profesörlük görevi devam etmektedir

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 • 2010 - Continues Danışma Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Merkezi

 • 2010 - Continues Yönetim Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • 2009 - Continues İhale Komisyon Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 • 2009 - Continues Danışma Kurulu Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Merkezi

 • 2006 - Continues Resmi Arabuluculuk

  Other Public Institution, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 1999 - Continues Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Professional Organization, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

 • 1987 - Continues Güverte 1. Zabit Kaptanlık

  Other, Güverte 1. Zabit Kaptanlık

 • 2006 - 2012 Mahkemelerde Bilirkişilik

  Other Public Institution, Adalet Bakanlığı

 • 2009 - 2011 İstihdam Danışma Kurulu Üyeliği

  Other Public Institution, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 2009 - 2010 Yerel Güvenlik Komisyonu Üyesi

  Other Public Institution, İstanbul Eyüp İlçesi

 • 2005 - 2010 Doçentlik

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 • 2006 - 2008 Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 • 2000 - 2007 Ortaklık

  Company, Uluslararası Anonim Şirket

 • 1995 - 2005 Yardımcı Doçentlik

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 • 1989 - 1995 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Kamu Kesimi Endüstri İlişkileri

 • Postgraduate ILO Standartları ve AB Çalışma Normları

 • Doctorate Küresel Ekonomi ve İstihdamda Yeni Boyutlar

 • Undergraduate Toplu Pazarlık Ekonomisi

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Küreselleşme, İstihdam ve İşsizlik

 • Postgraduate Küreselleşmenin İstihdam ve Gelir Dağılımına Etkisi

 • Postgraduate Esneklik Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkisi

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi

 • Doctorate Stratejik ve Politik Ekonomi

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi