Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Cumhuriyet Tarihi, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Cumhuriyet Tarihi, Turkey

 • 2005 - 2006 Masters (Non-Thesis)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Tarih Öğretmenliği, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Akdeniz University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Hariciye Nezâreti (1836-1924)

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies

 • 2010 Postgraduate

  MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GİRESUN'DA YAYINLANAN BİR DERGİ: IŞIK (1918-1923)

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi