Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadının adı var: Soyadından boşanmaya yargı kararlarında ayrımcılık

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 26 September - 04 October 2012

Açılmamış Miras Payı Üzerindeki Hukuki İşlemlere İlişkin Yargıtay Uygulaması

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul, Turkey, 02 May 2018, vol.4, pp.149-190

Yargıtay Kararları Işığında İnşaat Sözleşmelerinin Tüketici İşlemi Niteliği

Medeni Hukuk ve Yargılama Hukuku Yönüyle Tüketici Hukukunda Güncel Problemler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2021, pp.3-34

Boşanma Davalarında DNA Analizi Deliline Başvurulabilir Mi?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Hukuk Reformunun 95. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 October 2021, pp.91-120

Fiili Taksim Bir Paylaşma Engeli Teşkil Eder mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargı Kararları Sempozyumu - I Eşya Hukuku, İstanbul, Turkey, 07 May 2021, pp.99-116

Books & Book Chapters

Çeşit Borcu/Seçimlik Borç m. 86-87

in: Türk Borçlar Kanunu İstanbul Şerhi, Faruk Acar,Turgut Öz,Emre Gökyayla,Murat Develioğlu, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.721-756, 2018

Türk İnşaat Hukukunda Nama İfa

in: İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Ed. İstanbul 2017, s. 63 vd., Emrehan İnal,Başak Baysal, Editor, onikilevha yayıncılık, İstanbul, pp.63-111, 2017

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Borçların İfası (TBK m. 83-111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler

in: Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Ersin Çamoğlu,İlhan Helvacı,Veysel Başpınar, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.147-167, 2011

Güter und Unterhaltsrecht bei gemischt nationalen Familien, Laenderbericht Türkei

in: Güter und Unterhaltsrecht bei gemischt nationalen Familien, DACH Europaeische Anwaltsvereinigung, Editor, Schulthess, Zürich, pp.1-19, 2011

Other Publications

Metrics

Publication

23

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals