Expert PhD Aygun GARAYEVA


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Department of Chest Diseases


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Qarayeva Aygun

Former Researcher

Metrics

Publication

2

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Expertise In Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences , Turkey

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

German

C2 Mastery

C2 Mastery

Turkish

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C2 Mastery

C2 Mastery

Azerbaijani

C2 Mastery

C2 Mastery

Russian

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Pulmoner Embolide Tartışmalı Konular

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

Asistan Olgu Sunumları

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

KOAH Tedavisinde Güncel Sorular, Sorunlar

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımı

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Laboratuvardan Kliniğe: Kistik Fibrozis

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

KOAH’ Ta Yeni Öneriler, Yeni Kriterler

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İPF ve Skleroderma)

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

Toplumda Gelişen Pnömoniler Uzlaşı Raporu Güncelleme 2021: Neler Değişti?

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

1. Basamak ile Elele Astımda Güncel Yaklaşım

Health&Medicine

Turk Toraks Dernegi

2022

2022

Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Preoperatif Hasta Değerlendirmesi

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"İdiopatik Pulmoner Fibrozis Tanı ve Tedavisi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Bronkoskopide Güncel Gelişmeler ve Pandemide Bronkoskopi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

“Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumumuzu”

Health&Medicine

Akciğer Kanserleri Derneği

2022

2022

"Post-COVID Sendromu"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Uzaktan Sağlık Hizmeti"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Pulmoner Nodül Akademisi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"GOLD-GINA Kardeşliği ve Son Güncellemeler"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Klinikte Solunum Fonksiyon Testlerinin Kullanımı"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Hekimlere Yönelik Sanal İleri Solunum Fonksiyon Testleri Kursu"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

İş ve Meslek Hastalıkları Okulu

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği (TTD)

2022

2022

İstanbul Şube ile Astım ve Allerji Çalışma Grubu Ortak "Astımın Dünü Bugünü"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Astımın Dünü Bugünü"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

GOLD 2022 KOAH REHBERİ YENİ HANGİ ÖNERİLERİ GETİRDİ?

Health&Medicine

Göğüs Hastalıkları Akademisi

2022

2022

Covid-19 Döneminde Ruhsal Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları

Health&Medicine

Küresel Migren ve Ağrı Derneği ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2022

2022

“Asistan Olgu Sunumları”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"COVID-19 Güncelleme"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2022

2022

"KOAH Alevlenmesi Yönetimi TATD/TTD Klinik Uygulama Rehberi 2021"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Acil Tıp Derneği

2021

2021

"Post-COVID Dönemde Pulmoner Fibrozis; Yönetim ve Tedavi Seçenekleri"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Yerli COVID-19 Aşılarında Güncel Durum-II “İlk Yerli COVID-19 Aşımız: TURKOVAC"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Plevral Sıvılara Tanısal Yaklaşım

Health&Medicine

GÜLHANE HASTANESİ

2021

2021

"Sorularla İdiopatik Pulmoner Fibrozisde Tedavi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"İleri Evre KOAH Olgularının Yönetimi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Pulmoner Alveoler Hipertansyon okulu

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi Göğüs A.B.D

2021

2021

“2021 Yılında Astım Tedavisi”

Health&Medicine

TTD

2021

2021

“Venöz Tromboembolizm’de Doğrudan Etkili Antikaogülan (DOAK) Kullanımı: Atölye Çalışması”

Health&Medicine

TTD

2021

2021

"Olgular Eşliğinde Eozinofili ve Total Ig E Yüksekliği ile Seyreden Pulmoner Hastalıkların Yönetimi"

Health&Medicine

TTD

2021

2021

“AŞI İLE ÖNLENEBİLEN SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI” SEMPOZYUMU

Health&Medicine

Göğüs Hastalıkları Akademisi

2021

2021

‘COVID -19 Aşılaması ve Ötesi’

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"COVID-19 Sonrası Yeni Bir Pandemi: Pulmoner Tromboemboli"

Health&Medicine

TTD

2021

2021

"COVID-19 ve Pulmoner Tromboembolizm İlişkisinde Merak Ettikleriniz"

Health&Medicine

TTD

2021

2021

"COVID-19 Uzun Dönemde Nelere Yol Açıyor?"

Health&Medicine

TTD

2021

2021

"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Radyolojik Değerlendirme"

Health&Medicine

TTD

2021

2021

Göğüs Hastalıklarında Laboratuvardan Kliniğe: İPF

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Pulmoner Alveoler Proteinozis:Gerçekten Nadir Mİ?Öksüz Mü?

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Hekimlere Yönelik Sanal Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoniler Güncellenmiş Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2021)"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Dijital Tıp Uygulamaları”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“COVID-19 Akut Solunum Yetmezliği Tedavi Yönetimi Kursu”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Özel Durumlarda Pulmoner Tromboemboli Tedavisi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Sağlık Kurulu Hastasına Yaklaşım"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Göğüs Hastalıklarında Laboratuvardan Kliniğe: KOAH"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Olgularla Pulmoner Fibrozisde Tedavi Yaklaşımı”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Asistanbul 4-Hibrit Okul

Health&Medicine

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ)

2021

2021

"Güncel Verilerle SARS-CoV-2 Varyantlar"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"TTD Hava Yolu Hastalıkları (Astım ve KOAH) Okulu"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Ağır Astımda Tedavi”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Unstabil Pulmoner Emboliye Yaklaşım"

Health&Medicine

Türk Torask Derneği

2021

2021

Solunum Fonksiyon Testleri ve Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi

Health&Medicine

İstanbul Tıp Fakültesi

2019

2019

İleri Yaşam Desteği

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2019

2019

Noninvazivden İnvazive Mekanik Ventilayon

Health&Medicine

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 41.Ulusal Kongresii ''Solunum 2019''

2019

2019

2.İnternational Nonivasive Conferences

Health&Medicine

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

2019

2019

Asistan Buluşmaları-2

Health&Medicine

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ)

2019

2019

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kursu

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KRONİK PLEVRAL EFÜZYONLA SEYREDEN PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

Garayeva A., Kılıçaslan Z.

Uluslararası Katılımlı 41.Ulusal Kongresi/Solunum 2019, İzmir, Turkey, 26 October 2019, vol.302 Creative Commons License

Supported ProjectsCongress and Symposium Activities

05 June 2022 - 08 June 2022

05 June 2022 - 08 June 2022

VIII. Solunum Okulu

Attendee

İstanbul-Turkey

18 November 2021 - 21 November 2021

18 November 2021 - 21 November 2021

Türk Toraks Derneği 24.Yıllık Ulusal Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

24 October 2020 - 25 October 2020

24 October 2020 - 25 October 2020

XXVII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

15 October 2020 - 18 October 2020

15 October 2020 - 18 October 2020

Türk Toraks Derneği 23.Yıllık Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

26 October 2019 - 29 October 2019

26 October 2019 - 29 October 2019

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 41.Ulusal Kongresi-Solunum 2019

Attendee

Muğla-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 1