Expert PhD

Aygun GARAYEVA


Istanbul Medical Faculty

Division of Medical Sciences

Department of Chest Diseases

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

German

C2 Mastery

C2 Mastery

Turkish

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C2 Mastery

C2 Mastery

Azerbaijani

C2 Mastery

C2 Mastery

Russian

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Göğüs Hastalıklarında Laboratuvardan Kliniğe: İPF

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Pulmoner Alveoler Proteinozis:Gerçekten Nadir Mİ?Öksüz Mü?

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Hekimlere Yönelik Sanal Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoniler Güncellenmiş Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2021)"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Dijital Tıp Uygulamaları”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“COVID-19 Akut Solunum Yetmezliği Tedavi Yönetimi Kursu”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Özel Durumlarda Pulmoner Tromboemboli Tedavisi"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Sağlık Kurulu Hastasına Yaklaşım"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Göğüs Hastalıklarında Laboratuvardan Kliniğe: KOAH"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Olgularla Pulmoner Fibrozisde Tedavi Yaklaşımı”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

Asistanbul 4-Hibrit Okul

Health&Medicine

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ)

2021

2021

"Güncel Verilerle SARS-CoV-2 Varyantlar"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"TTD Hava Yolu Hastalıkları (Astım ve KOAH) Okulu"

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

“Ağır Astımda Tedavi”

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2021

2021

"Unstabil Pulmoner Emboliye Yaklaşım"

Health&Medicine

Türk Torask Derneği

2021

2021

Solunum Fonksiyon Testleri ve Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi

Health&Medicine

İstanbul Tıp Fakültesi

2019

2019

İleri Yaşam Desteği

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

2019

2019

Noninvazivden İnvazive Mekanik Ventilayon

Health&Medicine

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 41.Ulusal Kongresii ''Solunum 2019''

2019

2019

2.İnternational Nonivasive Conferences

Health&Medicine

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

2019

2019

Asistan Buluşmaları-2

Health&Medicine

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ)

2019

2019

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kursu

Health&Medicine

Türk Toraks Derneği

Research Areas

Health SciencesEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

XXVII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2020

2020

Türk Toraks Derneği 23.Yıllık Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 41.Ulusal Kongresi-Solunum 2019

Attendee

Muğla-Turkey