Publications & Works

Books & Book Chapters

Yargıtay Kararları Işığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan Cilt 2, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.997-1040, 2020

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Kötü İfa Edilmesinde Kusursuz Sorumluluk Örnekleri

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan , Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.371-404, 2020

Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen/Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.237-269, 2020

Cezalandırıcı Tazminat ve Medeni Ceza Kavramlarının Karşılaştırılması

in: SORUMLULUK HUKUKU SEMİNERLER-MAKALELER 2017, Baysal, B., Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.165-188, 2017

Sigara Üreticisinin Sorumluluğu

in: SORUMLULUK HUKUKU SEMİNERLER 2016, Baysal, B., Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.171-198, 2016