Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Entelektüel Sermaye Ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 June - 01 July 2012, pp.2-11

Books & Book Chapters

İstanbul Üniversitesi Bilgi Bankası

İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2010

İktisatçılar için Matematik

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Wolfram Library Archive

Wolfram Research, Inc. , pp.1, 2008

Other Publications