Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2013 - 2015 Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Research Institute of Turkology

Non Academic Experience

 • 2016 - Continues Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Türk Ocakları

 • 2007 - Continues Editör

  Meridyen Derneği

 • 2005 - 2013

  Other, Oıc, Ircıca

 • 2005 - 2013 Araştırmacı ve Uluslararası Sempozyumlar Koordinatörü

  OIC, İslam Tarih ve Sanat Araştırmaları Merkezi

Courses

 • Undergraduate Türk-Rus Münasebetleri

 • Doctorate Yenileşme Dönemi Osmanlı-Türk Toplulukları Münasebetleri

 • Postgraduate Türkistan Hanlıkları Tarihi

 • Doctorate Uluslararsı İlişkiler ve Türk Dünyası, I

 • Postgraduate 19.-20. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi

Advising Theses