Scientific Activities

Jury Memberships

 • April 2014 Doctoral Examination

  Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü

  Jüri Üyesi

 • April 2014 Doctoral Examination

  Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü

  Jüri Üyesi

 • June 2013 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

  Jüri Üyesi

Activities in Scientific Journals

 • 2013 - 2016 Türkiyat Mecmuası

  Editor

Scientific Refereeing

 • September 2015 Türk Dünyası Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2013 Türkiyat Mecmuası

  Other Indexed Journal

Visual Activities