Dr.Öğr.Üyesi

Ayşe ÖZKAN DUVAN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2013

2005 - 2013

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Avrupa Birliği Hukukunda Azınlık Hakları

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

2004

2004

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde Bulgaristan'daki Türk Azınlığın Hakları

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Bulgarca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Özel Gereksinimli Birey Hakları

Lisans

Lisans

Anayasa Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Adil Yargılanma Hakkı

Lisans

Lisans

Genel Kamu Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Azınlık Hakları

Lisans

Lisans

İnsan Hakları Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

ÖZKAN DUVAN A.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.3, ss.311-349, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Bireysel Başvuru Kararlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı

ÖZKAN DUVAN A.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.68, sa.1, ss.287-336, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Devlet Teorisinde Kuvvetler Ayrılığının Doğuşu: Locke ve Montesquieu

Özkan Duvan A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.1, ss.35-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı

ÖZKAN DUVAN A.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.17-80, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İnsan Hakları Hukukunun İçtihadî Kaynakları

ÖZKAN DUVAN A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.4, ss.137-169, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

AB’nin AİHS’ye Katılımının İnsan Hakları Yargısı Bakımından Değerlendirilmesi

ÖZKAN DUVAN A.

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA, cilt.11, sa.43, ss.29-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Judicial Application of Human Rights Law in Turkey

ÖZKAN DUVAN A.

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji, cilt.3, sa.1, ss.59-73, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Possible Effects of the Constitutional Complaint Mechanism on Human Rights Practices

ÖZKAN DUVAN A.

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, cilt.XLV, ss.29-42, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Bulgaristan Siyasetinde Türkler

ÖZKAN DUVAN A.

Stratejik Analiz Dergisi, cilt.5, sa.54, ss.83-89, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

Avrupa Birliği ve Azınlık Hakları

ÖZKAN DUVAN A.

Avrasya Dosyası Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.191-230, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Uluslararası Ceza Hukukunda Kritik Süreç: Miloşeviç Davası

ÖZKAN DUVAN A.

Stratejik Analiz, cilt.2, sa.24, ss.39-44, 2002 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

Uluslararası Hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan Operasyonu

ÖZKAN DUVAN A.

AVRASYA DOSYASI, cilt.1, sa.2, ss.238-257, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Bireysel Başvuru İçtihadında Mahkemeye Erişim Hakkı

Özkan Duvan A.

Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Konya, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.257-274

2020

2020

Mağdur "Çocuğun Üstün Yararı" Bağlamında Cinsel İstismar Suçunda Ceza İndirimi

Özkan Duvan A.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.857-869

2019

2019

Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ceza Yargılamasında Uygulanması

Özkan Duvan A.

Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.357-368

2018

2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Mülteci Hakları

Özkan Duvan A.

Göç, İltica ve Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, ss.99-118

2004

2004

Bulgaristan'daki Türk Azınlığı ile Diğer Balkan Ülkelerindeki Azınlıkların Karşılaştırılması

DUVAN A.

Balkanlarda Türk Gençlik Önderleri, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2004, ss.12-22

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İnsan Haklarının Kaynağı Olarak Doğal Haklar Kuramı

Özkan Duvan A.

Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editör, Sümer Kitabevi, İstanbul, ss.687-728, 2020

2016

2016

Avrupa Birliği Hukukunda Azınlık Hakları

ÖZKAN DUVAN A.

Astana Yayınları, Ankara, 2016

2003

2003

Irak SavaşındaYaşanan AB-ABD Ayrışmasının Balkanlarda Yansımaları

Özkan Duvan A.

Irak Krizi (2002-2003), Ümit Özdağ,Sedat Laçiner,Serhat Erkmen, Editör, Asam Yayınları, Ankara, ss.199-212, 2003

2002

2002

Yunanistan Türkleri: Batı Trakya’da Uygulanan Azınlık Hukuku

Özkan Duvan A.

Balkan Türkleri, Erhan Türbedar, Editör, Asam Yayınları, Ankara, ss.168-190, 2002

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2021

Mayıs 2021

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2021

Nisan 2021

KAMU HUKUKU ARŞİVİ

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Şubat 2021

Şubat 2021

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Ankara Barosu Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Ombudsman Akademik Dergi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik ve Kudüs

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Avrupa Birliği Hukukunda "Eski" ve "Yeni" Azınlıklar

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

Minority Rights Training Seminar

Katılımcı

Budapest-Macaristan