Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Belediyelerin Borçlanma Süreci: 1960-2006

İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.39, pp.187-206, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Smith’den Ricardo’ya Rant Teorisindeki Değişim

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, vol.45, pp.85-97, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumlar Vergisinin Bütçe Gelirleri İçindeki Yeri

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp.241-244, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde Kadınların Dirliğinin İzini Sürerken: İzmir Örneği

EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.1

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bağlamında Kadın Dostu Kentlere Bakmak: Kars Örneği

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2013, pp.201

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Yerel Yönetim Deneyimleri

3. Uluslararası Kadın Konferansı Kadın Kentlerine Doğru, Turkey, 1 - 04 July 2011, pp.82-88

Türkiye’deki Belediyelerin Borçlanma Süreci: 1960-2000

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2003, pp.132-133

Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Borçlanma Süreci: 1980-2000

XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2003, pp.573-584

Urban Rent Generation: The Esenkent Case in İstanbul

41. Congress of the European Regional Science Association, Croatia, 1 - 04 August 2001, pp.134

Books & Book Chapters

Dirlik Temelli bir Perspektiften Yerel Yönetim Bütçe ve Politikalarında Kadınların İzini Sürmek: 2013 Diyarbakır Örneği

in: Nuray Ergüneş için Yazılar-Finansallaşma, Kadın Emeği ve Devlet, Elif Karaçimen,Melda Yaman,Nurcan Özkaplan,Özgün Akduran,Şebnem Oğuz, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.488-521, 2019

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi

in: Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan, Kirmanoğlu H.,Feyzioğlu Akkoyunlu P.,Arıkboğa A,Ergüder B., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.87-113, 2018

Uluslararası Vergi Rekabeti Altında 'Toplumsallaşan' vergi / İyileşemeyen Bölüşüm: 2000 Sonrası Türkiye

in: Küresel Dönemde Vergileme, "Temelli, S.", "Yakar Önal, A.", Editor, Beta, İstanbul, pp.207-237, 2012

Other Publications