Education Information

Education Information

  • 2014 - 2017 Postgraduate

    Istanbul University, Sosyal Bilimler, Rus Dili Ve Edebiyatı, Turkey

  • 2010 - 2012 Associate Degree

    Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

  • 2007 - 2012 Undergraduate

    Kafkas University, Faculty Of Arts And Scıences, Rus Dili Ve Edebiyatı, Turkey