Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Climate Change on Oceans and Seas: Sustainable Blue Economy in Achieving SDG14

The 11th InTraders International Conference on Social Sciences and Education, 25 - 29 September 2023, pp.45 Sustainable Development

Eğitim Şart! Eğitim Düzeyinin Çevre Kirliliğine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

II. International Symposium on Economics Finance and Econometrics, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.33

Revisiting Valuation of Air Pollution Using Life Satisfaction Data: A Case Study for Europe

VIII. Interna??onal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Plovdiv, Bulgaria, 21 - 22 April 2018, pp.390-397

Trade Liberalization and Environmental Degradation: A Time Series Analysis for Turkey

European Trade and Study Group (ETSG) 19th Annual Conference in Florence, Floransa, Italy, 14 - 16 September 2017, pp.1

Key Factors Influencing Environmental Behavior of Green Buyers within the Scope of Turkish Households

Seventh International Conference on Interdisciplinary Social Science, Spain, pp.33-34

Eko-İnovasyon ve Belirleyici Değişkenler Üzerine İrdelemeler

3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Turkey, pp.10-18

Books & Book Chapters

Tarımsal Ürün Desenlerini Etkileyen Arz Yönlü Faktörler: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

in: Güncel Bölgesel ve Küresel Tartışmalar, Orhan Kandemir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.85-100, 2023

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tarımsal Ürün Deseni Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar, Serap Sarıbaş,Turgay Akkuş, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.183-203, 2023

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sürdürülebilir Ulaşım

in: Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Yeşil Ekonomi, Funda H. Sezgin,Esra Yücel Acı,Rana Atabay Kuşçu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.129-149, 2021

Reel İş Çevrimi Okulu

in: Modern Makroekonomi Temelleri Gelişimi ve Bugünü, Barış Kablamacı, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.259-303, 2012

Metrics

Publication

23

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals