Doç.Dr.

Bilge ACAR BOLAT


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Firma Performansını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2004

2004

Yüksek Lisans

İmalat Sanayinde Verimliliği ve Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Sayısal Yöntemler

Akademik Unvanlar / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Tahmin Teknikleri

Doktora

Doktora

İleri Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

İstatistiğe Giriş

Lisans

Lisans

Applied Business Statistics

Lisans

Lisans

Statistical Analysis

Lisans

Lisans

Applied Busines Statistics

Lisans

Lisans

İşletmecilikte uygulamalı istatistik analiz

Lisans

Lisans

Introduction to statistics

Lisans

Lisans

Uygulamalı İşletme İstatistiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union

ARICIGİL ÇİLAN Ç. , ACAR BOLAT B. , Coşkun E.

GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY, ss.98-105, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

The effects of furnished cages on the behaviour of laying hens in the post-stress adaptation period

MATUR E. , ERGÜL EKİZ E. , AKYAZI İ. , ERASLAN E. , ERGEN ÖZÇELİK E. , EREK M. , et al.

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, cilt.1, ss.76-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Comparison of Secondary Education Pisa Results in European Member States and Turkey Via Dea and Sem

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

Journal of WEI Business and Economics, cilt.4, ss.7-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Path to Development via Gender Equality: A Structural Equation Modelling of Female Human Capital Factors

ACAR BOLAT B.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.25, ss.79-98, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Comparison of The Member and Candidate Countries To The European Union by Means Of Main Health İndicators

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

China-USA Business Review, cilt.11, ss.556-563, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye’de Kırmızı İthal Et

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

Hayvansal Üretim, cilt.53, ss.14-20, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Edirne İlinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin İncelenmes

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.71-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Eğitim Göstergeleri Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Karşılaştırılması

ACAR BOLAT B.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.22, ss.61-77, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Edirne Merkez İlçede Tüketicilerin İthal Kırmızı Et Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, cilt.9, ss.38-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Yaşlara Göre Ölüm Oranları ile Sosyo-Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.38, ss.124-133, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Açıklayıcı Faktör Analizi ile Doğrulayıcı Faktör Analizinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

ACAR BOLAT B.

istatistik araştırma dergisi, cilt.6, ss.96-110, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Bilişim Teknolojileri İle Gelişme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

arıcıgil çilan ç., ACAR BOLAT B.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.19, ss.50-60, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Comparison of High and Upper-Middle Income Level Countries in terms of Sustainable Energy

ACAR BOLAT B. , Fidan Keçeci N.

35th International Conference on Management, Economics & Social Science- ICMESS 2017, Berlin, Almanya, 4 - 05 June 2017, ss.60-62

2015

2015

Comparison Of Secondary Education Pisa Results In European Member States And Turkey Via DEA And SEM

Lorcu F., ACAR BOLAT B.

West East tInstitue, Barselona, İspanya, 18 - 21 January 2015, ss.59

2007

2007

İnsani Gelişme İndeksi Bileşenleri Açısından Gelişmekte Olan Ülkelerin Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması”,

ACAR BOLAT B. , ARICIGİL ÇİLAN Ç.

38.Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.1-10

2007

2007

Sağlık Göstergelerini Etkileyebilecek Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

ACAR BOLAT B. , Lorcu F.

16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 May 2007, ss.231-242

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Firma Performansını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

ACAR BOLAT B.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, İstanbul, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

journal of istanbul veterinary sciences

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2018

Mart 2018

öneri

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Danışman - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Jüri Üyesi - İstanbul Üniversitesi