Assoc. Prof. Bahadır Fatih YILDIRIM


School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

Department of Transportation


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

40

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

4

Project

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - Continues

2008 - Continues

Undergraduate

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Ve Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kazakhstan

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Abd / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Maliye, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Fuzzy ve Grey COPRAS Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

2012

2012

Postgraduate

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği

Kafkas University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Quantitative Methods

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2016 - 2021

2016 - 2021

Research Assistant PhD

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2016 - 2016

2016 - 2016

Research Assistant

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2015 - 2015

2015 - 2015

Research Assistant

Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

2012 - 2015

2012 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2009 - 2012

2009 - 2012

Research Assistant

Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2020 - Continues

2020 - Continues

İ.Ü. Yayınevi Web Sistemleri Yöneticisi

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

2016 - Continues

2016 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilişim ve Haberleşme Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sayısal Yöntemler

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Development of Confidence Index for the Logistics Industry

Okumuş A., Demirci E., Yıldırım B. F., Özçelik S., Oner Y.

42nd EBES CONFERENCE - LISBON, Lisbon, Portugal, 12 - 14 January 2023

2021

2021

Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Picture Bulanık Vikor Yöntemi İle Değerlendirilmesi: 2014-2019 Dönem Analizi

YILDIRIM B. F., KUZU YILDIRIM S.

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.103-104

2021

2021

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi

KUZU YILDIRIM S., YILDIRIM B. F.

40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 July 2021, pp.59

2020

2020

Gri Sistem Teorisi Entegrasyonu ile Finansal Performans Tahminine Yönelik Bir Model Önerisi – BIST Tekstil Sektörü

Çiftci H. N., Yıldırım B. F.

17. Uluslararası Muhasebe Konferansı MODAVICA 2020, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.65-69

2019

2019

Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

Adıgüzel Mercangöz B., Yıldırım B. F.

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.79

2015

2015

A novel metaheuristic approach for travelling tourist problem with time windows: A single day in Istanbul

Keskintürk T., Çetin E., YILDIRIM B. F.

2015 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2015 - WORLDCOMP 2015, Nevada, United States Of America, 27 - 30 July 2015, pp.770-773 identifier

2018

2018

Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile personel seçimi: Lojistik işletmesi örneği

Altuntaş G., Yıldırım B. F.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.44

2018

2018

Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP

YILDIRIM B. F., FİDANOĞLU A.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.37

2018

2018

Evaluating the Logistics Performance of the EU Countries and EU Candidate Countries: COPRAS-G Application

ADIGÜZEL MERCANGÖZ B., YILDIRIM B. F.

London International Conference on Business Management, Economics and Social Sciences, London, United Kingdom, 12 - 13 May 2018, pp.32

2016

2016

Bulanık AHP ve ARAS-F Yöntemlerı İle Tehlikeli Madde Taşımacılığında 3PL Servis Sağlayıcı Seçimi

YILDIRIM B. F.

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 October 2016, pp.1308

2016

2016

Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F., DEMİRCİ E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, vol.0, no.0, pp.135

2016

2016

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

UZUN S., YILDIRIM B. F.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 May - 28 October 2016, pp.146

2016

2016

Comparison of Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models and Support Machine Vector: Credit Card Usage Prediction of Turkey

YILDIRIM B. F., Kiremitci B., Kiremitci S., KESKİNTÜRK T.

The 3rd International Conference on Innovative Research in Management, Economics and Accounting, İstanbul, Turkey, 15 March 2016, pp.1-6

2015

2015

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ÖNAY O., YILDIRIM B. F.

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15), Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.587-596

2015

2015

Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies

YILDIRIM B. F., HEPŞEN A., ÖNDER E.

The West East Institute Business & Economics Academic Conference, Atına, Greece, 19 - 21 March 2015, pp.19-21

2014

2014

A New Hybrid Meta-heuristic Approach for Stratified Sampling

YILDIRIM B. F., KESKİNTÜRK T., KUZU S.

21st Century Academic Forum Conference at UC Berkeley, Berkeley, United States Of America, 1 - 05 July 2014, vol.2, no.1, pp.95-103

2014

2014

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkİns Ve Gri Tahmin Yöntemleri ile Tahmini

KUZU S., YILDIRIM B. F., EROĞLU E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.255 Sustainable Development

2014

2014

Mobil İşletim Sistemi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

YILDIRIM B. F., KUZU S., ÖZDEMİR M.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.154

2013

2013

Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization

ÖNDER E., ÖZDEMİR M., YILDIRIM B. F.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2013

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey

ÖNDER E., YILDIRIM B. F., ÖZDEMİR M.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

BIST Teknoloji Sektöründeki Firmaların CoCoSo Tekniği ile Finansal Performans Analizi

Yıldırım B. F.

in: Yönetim, Pazarlama ve Finans Uygulamalarıyla Çok Kriterli Karar Verme, Serhat Karaoğlan,Tayfun Arar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.23-38, 2023

2021

2021

Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi

Yıldırım B. F., Demirci E.

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.259-285, 2021 Sustainable Development

2021

2021

BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi

YILDIRIM B. F.

in: Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar Nicel Karar Yöntemleri, İşletme, İktisat ve Ekonometri Perspektifinden, Fendoğlu, Eda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.41-66, 2021

2020

2020

Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi

Demirci E., Yıldırım B. F.

in: İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, Musa Öztürk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.205-224, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme

Koçdaş M., YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.291-316, 2018

2018

2018

Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I

ÖNDER E., YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I, Önder E., Yıldırım. B. F., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.1-426, 2018

2018

2018

Sağlık Turizmi ve Karar Verme

Sevim E., YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.341-374, 2018

2018

2018

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş

YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.1-10, 2018

2014

2014

Gri İlişkisel Analiz

YILDIRIM B. F.

in: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B.F., Önder E., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.177-200, 2014

Supported Projects

2017 - 2022

2017 - 2022

Electricity consumption forecasting in Turkey using Grey Prediction GM (1,1) ModelSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DEMİRCİ E. (Executive), YILDIRIM B. F.

2019 - 2021

2019 - 2021

Developing the Confidence Index for the Turkish Logistics Industry

Project Supported by Other Private Institutions

Okumuş A. (Executive), Demirci E., Yıldırım B. F., Özçelik S.

2015 - 2016

2015 - 2016

FUZZY VE GREY COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME UYGULAMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

TİMOR M. (Executive), YILDIRIM B. F.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Journal of Transportation and Logistics

Assistant Editor/Section Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

Alphanumeric Journal

Editor

2012 - 2015

2012 - 2015

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Grey Systems Society of Turkey

Member

Scientific Refereeing

September 2016

September 2016

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2021

Ekim 2021

5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Scientific Congress

Okumuş A., Demirci E., Yıldırım B. F.
Bartın, Turkey

Aralık 2020

Aralık 2020

4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Scientific Congress

Okumuş A., Demirci E., Yıldırım B. F.
Bursa, Turkey

Kasım 2019

Kasım 2019

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Scientific Congress

Okumuş A., Demirci E., Yıldırım B. F.
Gaziantep, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Scientific Congress

Okumuş A., Demirci E., Yıldırım B. F.
Sakarya, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 July 2016 - 01 July 2016

01 July 2016 - 01 July 2016

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15)

Attendee

Kars-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Isparta-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Saraybosna-Bosnia And Herzegovina

Citations

Total Citations (WOS): 40

h-index (WOS): 2