Asst. Prof.Bahadır Fatih YILDIRIM


School of Transportation and Logistics, Department of Transportation and Logistics

Department of Transportation


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

30

Citation (Scopus)

34

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

3

Project

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - Continues

2008 - Continues

Undergraduate

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Ve Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kazakhstan

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Abd / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Maliye, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Fuzzy ve Grey COPRAS Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

2012

2012

Postgraduate

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği

Kafkas University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2016 - 2021

2016 - 2021

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2016 - 2016

2016 - 2016

Research Assistant

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2015 - 2015

2015 - 2015

Research Assistant

Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

2012 - 2015

2012 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2009 - 2012

2009 - 2012

Research Assistant

Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2020 - Continues

2020 - Continues

İ.Ü. Yayınevi Web Sistemleri Yöneticisi

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

2016 - Continues

2016 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, School Of Transportation And Logistics, Department Of Transportation And Logistics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim Bilişim ve Haberleşme Sistemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sayısal Yöntemler

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

A New Integrated Intuitionistic Fuzzy Group Decision Making Approach for R&D Project Selection Process

Yildirim B. F. , Kuzu Yildirim S.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.2, pp.643-653, 2022 (National Refreed University Journal)

2022

2022

Logistics specialist selection with intuitionistic fuzzy TOPSIS method

ALTUNTAŞ G. , YILDIRIM B. F.

International Journal of Logistics Systems and Management, vol.42, no.1, pp.1-34, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2022

2022

EVALUATING the SATISFACTION LEVEL of CITIZENS in MUNICIPALITY SERVICES by USING PICTURE FUZZY VIKOR METHOD: 2014-2019 PERIOD ANALYSIS

YILDIRIM B. F. , Yıldırım S. K.

Decision Making: Applications in Management and Engineering, vol.5, no.1, pp.50-66, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2021

2021

JMcDM: A Julia package for multiple-criteria decision-making tools

Satman M. H. , Yildirim B. F. , Kuruca E.

Journal of Open Source Software, vol.6, no.65, pp.1-6, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Robust mahalanobis distance based topsis to evaluate the economic development of provinces

YORULMAZ Ö., Yıldırım S. K. , YILDIRIM B. F.

Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, vol.4, no.2, pp.102-123, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2021

2021

An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student-employee selection in universities

Altuntaş G. , Yıldırım B. F. , Demirci E.

Journal of Management and Decision Making, vol.20, no.3, pp.1-27, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

Financial Performance Evaluation with Intuitionistic Fuzzy EDAS (IF-EDAS) Method: An Application in BIST Retail Trade Industry

Yildirim B. F. , Meydan C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.29, pp.235-251, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Yıldırım B. F. , Kuzu Yıldırım S.

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol.9, no.2, pp.166-187, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği

Yıldırım B. F.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.38, pp.745-765, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Logistics specialist selection with intuitionistic fuzzy TOPSIS method

Altuntaş G., Yıldırım B. F.

International Journal of Logistics Systems and Management, vol.0, no.0, pp.1-34, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B. F. , Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.283-310, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2019

2019

Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Yıldırım B. F.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, vol.13, no.1, pp.37-58, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

The evaluation of competitiveness performance for Developing Eight countries by grey TOPSIS

KUZU YILDIRIM S., YILDIRIM B. F.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-48, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini

Kuzu Yıldırım S. , Yıldırım B. F.

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.36-49, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2016

2016

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

Uzun S. , Yıldırım B. F.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.2, no.2, pp.113-124, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , KUZU S., ÖZDEMİR M.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.79-95, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR

ÖNAY O. , YILDIRIM B. F.

International Journal of Humanities and Social Science, vol.7, no.1, pp.212-221, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi

YILDIRIM B. F.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.9, pp.285-296, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama

KESKİNTÜRK T., YILDIRIM B. F. , Tüzün Ü., Kaya H.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.14, pp.55-77, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies

Yıldırım B. F. , Hepşen A. , Önder E.

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.2, no.3, pp.301-312, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2014

2014

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE “ORESTE” YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

EROĞLU E. , YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.76, pp.81-95, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey

ÖNDER E., YILDIRIM B. F.

Journal of Management and Economics Research, vol.23, pp.293-314, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü

KUZU S. , ÖNAY O. , Şen U., Tunçer M., YILDIRIM B. F. , KESKİNTÜRK T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.43, no.1, pp.1-27, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2014

2014

Solving travelling salesman problems with metaheuristics

Kuzu S., Onay O., Sen U., Tuncer M., YILDIRIM B. F. , Keskinturk T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.43, no.1, pp.1-27, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques

Yıldırım B. F. , Önder E.

Journal of Logistics Management, vol.3, no.1, pp.1-10, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması

YILDIRIM B. F. , ÖNAY O.

İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.24, no.75, pp.59-81, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm And Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm

ÖNDER E. , ÖZDEMİR M. , YILDIRIM B. F.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAUİİBF) Dergisi, vol.4, no.6, pp.59-70, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach For Evaluating Tourism Destinations In Turkey

ÖNDER E., YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

YILDIZ S., TAŞTAN BOZ İ., YILDIRIM B. F.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.215-233, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YILDIZ S., YILDIRIM B. F.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.147-166, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türkiye'de Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne İlişkin Durum Analizi: 2019-2021

DEMİRCİ E. , YILDIRIM B. F. , Özal E. N. , İncecik N. N. , Uğur E., Çiçek T. F. , et al.

5. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022

2020

2020

Gri Sistem Teorisi Entegrasyonu ile Finansal Performans Tahminine Yönelik Bir Model Önerisi – BIST Tekstil Sektörü

Çiftci H. N. , Yıldırım B. F.

17. Uluslararası Muhasebe Konferansı MODAVICA 2020, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.65-69

2019

2019

Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

Adıgüzel Mercangöz B. , Yıldırım B. F.

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.79

2015

2015

A novel metaheuristic approach for travelling tourist problem with time windows: A single day in Istanbul

Keskintürk T., Çetin E., YILDIRIM B. F.

2015 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2015 - WORLDCOMP 2015, Nevada, United States Of America, 27 - 30 July 2015, pp.770-773 identifier

2018

2018

Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile personel seçimi: Lojistik işletmesi örneği

Altuntaş G. , Yıldırım B. F.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.44

2018

2018

Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP

YILDIRIM B. F. , FİDANOĞLU A.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.37

2018

2018

Evaluating the Logistics Performance of the EU Countries and EU Candidate Countries: COPRAS-G Application

ADIGÜZEL MERCANGÖZ B. , YILDIRIM B. F.

London International Conference on Business Management, Economics and Social Sciences, London, United Kingdom, 12 - 13 May 2018, pp.32

2016

2016

Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, vol.0, no.0, pp.135

2016

2016

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

UZUN S., YILDIRIM B. F.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 May - 28 October 2016, pp.146

2016

2016

Comparison of Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models and Support Machine Vector: Credit Card Usage Prediction of Turkey

YILDIRIM B. F. , Kiremitci B., Kiremitci S., KESKİNTÜRK T.

The 3rd International Conference on Innovative Research in Management, Economics and Accounting, İstanbul, Turkey, 15 March 2016, pp.1-6

2015

2015

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ÖNAY O. , YILDIRIM B. F.

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15), Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.587-596

2015

2015

Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies

YILDIRIM B. F. , HEPŞEN A. , ÖNDER E.

The West East Institute Business & Economics Academic Conference, Atına, Greece, 19 - 21 March 2015, pp.19-21

2014

2014

A New Hybrid Meta-heuristic Approach for Stratified Sampling

YILDIRIM B. F. , KESKİNTÜRK T., KUZU S.

21st Century Academic Forum Conference at UC Berkeley, Berkeley, United States Of America, 1 - 05 July 2014, vol.2, no.1, pp.95-103

2014

2014

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkİns Ve Gri Tahmin Yöntemleri ile Tahmini

KUZU S. , YILDIRIM B. F. , EROĞLU E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.255 Sustainable Development

2014

2014

Mobil İşletim Sistemi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

YILDIRIM B. F. , KUZU S. , ÖZDEMİR M.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.154

2013

2013

Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization

ÖNDER E. , ÖZDEMİR M. , YILDIRIM B. F.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2013

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey

ÖNDER E. , YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi

Yıldırım B. F. , Demirci E.

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.259-285, 2021 Sustainable Development

2021

2021

BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi

Yıldırım B. F.

in: Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar, Eda Fendoğlu, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.41-66, 2021

2020

2020

Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi

Demirci E. , Yıldırım B. F.

in: İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, Musa Öztürk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.205-224, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş

YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.1-10, 2018

2018

2018

Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme

Koçdaş M., YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.291-316, 2018

2018

2018

Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I

ÖNDER E. , YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I, Önder E., Yıldırım. B. F., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.1-426, 2018

2018

2018

Sağlık Turizmi ve Karar Verme

Sevim E., YILDIRIM B. F.

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editor, Dora, Bursa, pp.341-374, 2018

2014

2014

Gri İlişkisel Analiz

YILDIRIM B. F.

in: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B.F., Önder E., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.177-200, 2014

Supported Projects

2017 - 2022

2017 - 2022

Electricity consumption forecasting in Turkey using Grey Prediction GM (1,1) ModelSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DEMİRCİ E. (Executive), YILDIRIM B. F.

2019 - 2021

2019 - 2021

Developing the Confidence Index for the Turkish Logistics Industry

Project Supported by Other Private Institutions

Okumuş A. (Executive), Demirci E., Yıldırım B. F. , Özçelik S.

2015 - 2016

2015 - 2016

FUZZY VE GREY COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME UYGULAMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

TİMOR M. (Executive), YILDIRIM B. F.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Journal of Transportation and Logistics

Assistant Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

Alphanumeric Journal

Editor

2012 - 2015

2012 - 2015

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Grey Systems Society of Turkey

Member

Scientific Refereeing

September 2016

September 2016

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15)

Attendee

Kars-Turkey

2014

2014

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Isparta-Turkey

2013

2013

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Saraybosna-Bosnia And Herzegovina

Citations

Total Citations (WOS): 30

h-index (WOS): 3