Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Türkiye için Geçerliliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.500-519, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siyasal olanla ilişkisi açısından aydın kimliği ile Emile Zola

6.Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 December 2019, ss.26

Neo-Patrimonyalizm Kavramı Çerçevesinde Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Temel Sorunları

4.Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.255

Modernleşme ve Modern olma Sorununda bir Mimar: Vedad Tek

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.254

Osmanlı Reform Çağında Alışılmadık bir Mahalefet: Prens Sabahattin

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 May 2017, ss.2845-2857

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Bilimler Tarih ve Sanat

Osmanlı Reform Çağından Cumhuriyet'e Prens Sabahattin'in Düşünce Dünyası ve Önemi, "Köse O.", Editör, Ak.Yayınevi, Ankara, ss.181-193, 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler'de Akademik Araştırmalar

Pierre Loti'yi Bir Adalet Savaşçısı Olarak Ortaya Çıkaran Trablusgarb Savaşı, Erler M.Y, Duymaz A.Ş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.375-397, 2018