Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TELEVİZYONUN ÇOCUĞUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

2.ULUSLARARASI ÇOCUK VE İLETİŞİM KONGRESİ 'İLETİŞİMİN ÇOCUĞA ETKİSİ', İstanbul, Turkey, vol.I, pp.55

“Kitle İletişim Araçlarının Öğrenmeye Etkisi: İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Medya Okur-Yazarlığı Kavramına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi”

22-24 Ekim 2007 “4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi”, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2007, vol.2, pp.709-722

‘’Televizyonun Çocukların Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi’’

Etkisi’’İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi-İletişimin Çocuğa Etkisi 4-6 Nisan 2005, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, vol.1, pp.55-70