Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Millî Mücadele Döneminde Bursa ve Yalova Çevresinde Yunan İşgali”

9 Ağustos 1934’ten 9 Ağustos 2009’a Atatürk’ün Armutlu’yu Ziyaretinin 75. Yılı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 January 2010, pp.26-33

“Sivas Kongresi’nin Türk Millî Kimliğinin Oluşmasındaki Yeri”

Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 September 2005, pp.69-82

“Ermenistan Hükümeti’nin Güney Kafkasya’daki Türklere Karşı Saldırgan Politikası ve Mezalimi (1918-1920)”

Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2003, pp.401-410

“Ethem Ruhi Balkan ve Filibe'de Yayınladığı Balkan Gazetesi”,

Balkanlarda İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu (20-23 Nisan 2000, Sofya- Bulgaristan), Sofija, Bulgaria, 20 - 23 April 2000, pp.363-379

“Türkiye'nin Azerbaycan'a Askerî Yardımı: Kafkas İslâm Ordusu ve Azerbaycan Millî Ordusunun Kurulması İçin Yapılan Çalışmalar (1918)”

Yedinci Askerî Tarih Semineri (25-27 Ekim 1999, İstanbul), İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 1999, pp.429-440

“Ermenilerin Doğu Anadolu’daki Faaliyetleri Üzerine Tartışma”

Uluslararası Türk- Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2001, pp.507-508

“Azerbaycan39;da Dinî Tolerans ve Mezhep İhtilâflarının Kaldırılması İçin Yapılan Çalışmalar”

Kafkasya'da İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 9 - 11 December 1998, pp.171-182

Books & Book Chapters

“Birinci Dünya Savaşı Sonunda Kafkas Cephesi ve Osmanlı Devleti’nin Ermeni Siyaseti”

in: Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Oluşumu, Mehmet Rıhtım,Mehman Süleymanov, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.57-80, 2012

Türkiye’de Ermeni Basını

Tititz Yayınları, İstanbul, 2011

“Afganistan-Türkiye İlişkilerinin Başlıca Yönleri”

in: Afganistan Üzerine Araştırmalar, Ali Ahmetbeyoğlu, Editor, Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, pp.243-276, 2002

“Kırgızistan: Çin Gölgesi ve Rus Desteği Altında”

in: Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Alaaddin Yalçınkaya, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.97-116, 1998

Metrics

Publication

20

Project

3