Doç.Dr.

Barış Altuğ AYDİL


Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

ÇENE KIRIKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILAN FİKSASYON APAREYLERİNİN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİM (KKD) SIKLIĞI YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Ve Hastalıkları

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

DENTAL IMPLANT SYSTEM LECTURE

Sağlık ve Tıp

IMPLANT DIRECT

2008

2008

A COMPREHENSİVE SURGİCAL AND PROSTHETIC TRAİNİNG COURSE USING ZIMMER DENTAL IMPLANT SYSTEMS

Sağlık ve Tıp

ZIMMER DENTAL

2008

2008

RECONSTRUCTİON & REHABILITATION OF THE ATROPHIC MAXILLARY AND MANDIBULAR DENTOALVEOLAR COMPLEX AND ENDEO DISTRACTION TECNIQUES

Sağlık ve Tıp

EUROPEAN ASSOCIATION FOR CRANOI-MAXILLOFACIAL SURGERY

2004

2004

MİLLENİUM MAXILLOFACIAL SURGERY EDUCATION PROGRAM

Sağlık ve Tıp

CENTER PULSE

2002

2002

DİŞ HEKİMLİĞİNDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KURSU

Sağlık ve Tıp

ANKEM

1996

1996

“Zentrum für Zahnmedizin Abteilung für Zahnarztliche Prothetik und Alterszahnmedizin”.

Sağlık ve Tıp

Universitatsklinikum Charite Medizinische Fakultat der Humboldt-Universitat zu Berlin,

1996

1996

ZENTRUM FÜR ZAHNMEDİZİN ABTEİUNG FÜR ORALCHİRURGİE UND ZAHNARZTLİCHE RÖNTGENOLOGİE

Sağlık ve Tıp

UNİVERSİTATSKLİNİKUM CHARİTE MEDİNİSCHE FAKULTAT DER HUMBOLDT-UNİVERSİTAT

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Ağız, Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ağız Diş Çene Cerrahisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

1999 - 2006

1999 - 2006

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Retrospective Analysis of Zygomatic Implants for Maxillary Prosthetic Rehabilitation

Yalcin M., CAN S., Akbas M., DERGİN G., GARİP H., Aydil B. A. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.35, ss.750-756, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Genotoxicity of fixation devices analyzed by the frequencies of sister chromatid exchange

Aydil B. A. , Kocak Berberoglu H. , Ozturk S. , Cefle K. , Palanduz S. , Erkal H.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.19, ss.299-304, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Bimaxillary surgery in Class III malocclusion: Soft and hard tissue changes

Aydil B. A. , Özer N., Marsan G.

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.41, ss.254-257, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Facial Soft Tissue Changes after Maxillary Impaction and Mandibular Advancement in High Angle Class II Cases

Aydil B. A. , Özer N., Marsan G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.9, ss.316-321, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Cervical wear and occlusal wear from a periodontal perspective

Pikdoken L., Akca E., Gurbuzer B., Aydil B. , Tasdelen B.

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.38, ss.95-100, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Evaluation of histological validity of platelet-rich fibrin on alveolar socket healing

AYDİL B. A. , ATALAY B. , YAZAR L. , Uzun A., Pikdöken L., Barış E.

Journal of Scientific Research and Studies, no.7, ss.177-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Maksillofasiyal Cerrahi Pratiğinde Karşılaşılan Patolojik Lezyonlar.

ÇAKARER S. , İŞLER S. C. , AYDİL B. A. , KESKİN C.

KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Fasiyal Plastik Uygulamalar, cilt.7, ss.10-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

RADİKÜLER KİSTLERDE MARSÜPYALİZASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: OLGU RAPORU

AYDİL B. A. , ORDULU SÜBAY M.

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.711, ss.70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İMPLANT CERRAHİSİ SONRASI İATROJENİK PARESTEZİ: OLGU RAPORU

AYDİL B. A. , ORDULU SÜBAY M. , ATALAY B.

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.710, ss.75, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Masseter kas hipertrofisinde botulinum toksin tip A uygulaması: Uzun dönem etkiler ve kalıcı iyileşme

AYDİL B. A. , ÜNSALER KOCAMAN S. , BAŞARAN B. , SÜOĞLU Y. H.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.22, ss.249-253, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

bifosfonatlar ve osteonekroz

AYDİL B. A. , İLKER E.

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.20, ss.88-92, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

SİSTEMİK RAHATSIZLIKLARIN OSTEOİNTEGRASYON ÜZERİNE ETKİLERİ

AYDİL B. A.

TÜRKİYE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.20, ss.72-83, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

SERT DAMAK MORFOMETRİSİ VE TORUS PALATİNUS

AYDİL B. A. , BÜYÜKAKYÜZ H. N.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Foramen Mentale’nin Pozisyon Farklılıklarının Değerlendirilmesi

ORDULU SÜBAY M. , AYDİL B. A.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.20, no.1, ss.18-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

ÇENE UCU ANOMALİSİNİN ESTETİK OLARAK DÜZELTİLMESİ

AYDİL B. A.

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.100-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Lösemi ve lösemili hastalarda cerrahi yaklaşım

AYDİL B. A. , KATİBOĞLU A. B.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.79, ss.130-133, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

MAKSİLLER ANTROLİTLER

AYDİL B. A. , YALTIRIK M.

ORAL İMPLANTOLOJİ, cilt.10, ss.18-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Granuloma piyojenikum tipinde ülseroz kapiller hemanjiyom

ORDULU SÜBAY M. , AYDİL B. A. , BİLGİÇ M. B. , KATİBOĞLU A. B.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.60, ss.80-81, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

INFLAMMATORY ODONTOGENİC PARAKERATOTİC CYST WİTH ORTHODONTİCALLY ERUPTED MAXİLLARY CANİNE

YAZAR L. , ALLA Ş. , AYDİL B. A.

TURK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2017, ss.220

2016

2016

TRAUMATIC BONE CYST: A REPORT OF TWO CASES

YAZAR L. , ALLA Ş. , AYDİL B. A. , ERDEM M. A.

TAOMS 2016 23. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.156

2016

2016

INFLAMMATORY DENTIGEROUS CYST: A RARE CASE

YAZAR L. , AYDİL B. A.

TAOMS 2016 23. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.155

2012

2012

SURGICAL ASPECT AND PATHOLOGIC CONCEPT OF CENTRAL AMELOBLASTIC FIBROMA

AYDİL B. A.

INTERNATIONAL CONFREANCE AND EXHIBITION ON SURGERY ANESTHESIA & TRICHOLOGY, San Antonıo, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 Kasım 2012, ss.5

2012

2012

MAKSİLLER PİNDBORG TÜMÖRÜ

AYDİL B. A. , YENER H. M. , SARI E. , YILMAZ M. , ÖZDOĞAN H. A.

34. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012, ss.312

2010

2010

İMMEDİATE İMPLANT PLACEMENT AND EARLY LOADİNG OF SİNGLE TOOTH İMPLANT: THREE YEARS FOLLOW-UP

AYDİL B. A. , KOÇAK BERBEROĞLU H.

ACOMS 2010 POSTER PRESENTATİON, Kuala Lumpur, Malezya, 26 - 28 Kasım 2010, cilt.8, ss.102

2010

2010

EXPRESSION OF P63 İN ORAL MUCOSA COVERING IMPACTED TEETH: AN IMMUNOHISTOCHEMİCAL STUDY

AYDİL B. A. , KOÇAK BERBEROĞLU H. , GÜRKAN KÖSEOĞLU B. , OLGAÇ N. V.

THE 1ST SCİENTİFİC CONGRESS OF HELLENİC, İSRAELİ AND TURKISH ASSOCIATIONS OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS İN CONJUCTION WITH THE 17TH SCİENTİFİC CONGRESS OF TURKİSH ASSOCİATİON OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, ss.86

2008

2008

Dentofasiyal deformitelerde ortognatik cerrahi.

Özer N., AYDİL B. A. , MARŞAN G.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.59

2008

2008

Combination of segmental osteotomi & prosthodontic therapy,

APAYDIN A. , AYDİL B. A.

XIX. Congress of the european Association for Craniofacial Surgery Sept. 9-12 2008 Bologna Italy, İtalya, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.230

2002

2002

ARTERIOVENEOUS HEMANGIOMA LOCATED AT BOTH SIDES OF MANDIBULA

AYDİL B. A. , GÜRKAN KÖSEOĞLU B.

CONGRESS OF BALKAN STOMALOGICAL SOCIETY, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002, ss.147

2001

2001

SALIVARY ELECTROPHORESİS İN THE DIAGNOSIS OF SJOGREN'S SYNDROME

Koçak Berberoğlu H.

37TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIOANL-ASSOCIATIN-FOR-DENTAL-RESEARCH, Roma, İtalya, 5 - 08 Eylül 2001, ss.209

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Oral Cerrahi Derneği

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Türk Diş Hekimliğinde Lazer Derneği

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

AĞIZ VE ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

ASSOCIATION OF CRANIO MAXILLOFACIAL SURGEONS

Üye

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ

Genel Sekreter

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2016

Mart 2016

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

The Journal of International Scientific Researches

Diğer Dergiler

Mart 2014

Mart 2014

JOURNAL OF ORAL & MAXILOOFACIAL RESEARCH

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Ocak 2012

Ocak 2012

SURGICAL ASPECT AND PATHOLOGIC CONCEPT OF CENTRAL AMELOBLASTIC FIBROMA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRM PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Eylül 2001

Eylül 2001

ORBITAL PAIN AND HEADACHE SECONDARY TO OVERFİLLİNG OF A ROOT CANAL

İ.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN YURT DIŞI YAYIN TEŞEKKÜR BELGESİDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

TAOMS 2017 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

TAOMS 2016 23. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

TAOMS 13. BİLİMSEL SEMPOZYUMU

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

TAOMS 2015 22. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

TAOMS 2014 22. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ,

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

ÇENE VE YÜZ DEFORMİTELERİNDE GÜNCEL TEDAVİLER SEMPOZYUMU, AÇBİD

Katılımcı

KAYSERİ-Türkiye

2012

2012

INTERNATIONAL CONFERANCE AND EXIHIBITION ON SURGERY &TRANSPLANTATION

Katılımcı

SAN ANTONIO-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION, 20TH ANNIVERSARY MEETING

Katılımcı

KOPENHAG-Danimarka

2011

2011

2011 BIOHORIZONS GLOBAL SYMPOSIUM

Katılımcı

ARIZONA-Amerika Birleşik Devletleri

2010

2010

9TH ASIAN CONGRESS ON ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Katılımcı

KUALA LUMPUR-Malezya

2010

2010

THE 1ST SCİENTİFİC CONGRESS OF HELLENİC, İSRAELİ AND TURKISH ASSOCIATIONS OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS İN CONJUCTION WITH THE 17TH SCİENTİFİC CONGRESS OF TURKİSH ASSOCİATİON OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2010

2010

BIOHORIZONS INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2009

2009

2ND CONGRESS OF WORLD FEDERATION FOR LASER DENTISTRY EUROPEAN DIVISION

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2009

2009

II. INTERNATIONAL MUTLU IMPLANTOLOGY DAYS SYMPOSIUM

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2008

2008

XIX. CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CRANIO MAXILLA FACIAL SURGERY

Katılımcı

BOLOGNA-İtalya

2008

2008

ORAL CERRAHİ DERNEĞİ'NİN VIII. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2008

2008

TAOMS 15. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2005

2005

TAOMS 13. ULUSLARARASI BİLİSEL KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2004

2004

ZIMMER DENTAL SUBMIT

Katılımcı

-İspanya

2003

2003

TAOMS 11. ULUALARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2002

2002

TAOMS 10. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2002

2002

7th CONGRESS OF THE BALKAN STOMATOLOGİCAL SOCİETY

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2001

2001

37TH IADR-CED MEETING, EUROPE CONVENTION CENTRE UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Katılımcı

ROMA-İtalya

2000

2000

FDI ADF (ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE), FDI ANNUAL WORL DENTAL CONGRESS

Katılımcı

PARİS-Fransa

2000

2000

TAOMS 8. Uluslararsı Bilimsel Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1998

1998

EDAD 2nd International Congress on Esthetic Dentistry

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1998

1998

3M Luting Systems Seminar

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK TEZİ JÜRİ ÜYELİĞİ - MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ DT. NASUH KOLSUZ

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

DANIŞMAN - AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ÖĞRENCİ BİTİRME TEZİ

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

DANIŞMAN - AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ÖĞRENCİ BİTİRME TEZİ

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

DANIŞMAN - AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ÖĞRENCİ BİTİRME TEZİ