Res. Asst. PhD

Barış DEMİRSATAN


Faculty of Law

Private Law Department

Department of Civil Law

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2005 - 2011

2005 - 2011

Undergraduate

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2014

2014

Postgraduate

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedelinin İfa Edilmemesinin Sonuçları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Vocational Training

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Private Law Department

Managerial Experience

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

UZMANLIK BİLGİSİ II (B ALANI)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

İsimsiz Sözleşmeler Hukuku

Articles Published in Other Journals

2021

2021

MEDENÎ KANUNA GÖRE SENEDE BAĞLANMAMIŞ ALACAK REHNİ KAPSAMINDA REHİNLİ ALACAKLININ PARAYA ÇEVİRME BAKIMINDAN OLANAKLARI

Demirsatan B.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.161-185, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Hükümsüz Evlilik Sözleşmelerinin Boşanmanın Eşler Arasındaki Mali Sonuçlarına Etkisi

Demirsatan B.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.33, no.153, pp.297-334, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İrade Beyanlarının Yorumlanması Bakımından Muvazaa

Demirsatan B.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.2, pp.1220-1241, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE AŞIRI YARARLANMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Demirsatan B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.1053-1088, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

LEGAL STATUS OF DOMESTIC ANIMALS IN CASE OF DIVORCE

Demirsatan B.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.137-161, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

MATERIAL CONDITIONS FOR THE VENDOR’S LIABILITY FOR EVICTION (WARRANTY OF TITLE)

Demirsatan B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.219-253, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Le délai absolu de prescription dans la responsabilité délictuelle en droit turc et le droit de l’accès effectif au tribunal

Demirsatan B.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2019/2, pp.717-744, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.1, pp.335-358, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.1, pp.359-391, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.2, pp.685-708, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Taşınmazlara İlişkin Olarak Tanınan Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Demirsatan B.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.905-946, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Boşanma Protokollerinin Paylı Mülkiyette Paylaşmayı İsteme Hakkına Etkisi

Demirsatan B.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargı Kararları Sempozyumu - I Eşya Hukuku, İstanbul, Turkey, 07 May 2021, pp.1-24 Creative Commons License

2021

2021

Medenî Kanuna Göre Senede Bağlanmamış Alacak Rehni Kapsamında Rehinli Alacaklının Paraya Çevirme Bakımından Olanakları

Demirsatan B.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.31-32 Creative Commons License

2021

2021

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 838. MADDESİ UYARINCA KURULAN İRTİFAKLARDA HAK SAHİBİ

Demirsatan B.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi , Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.256-269 Creative Commons License

2020

2020

Vakıf Yönetim Organının Vakfa Karşı Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Esaslar

Demirsatan B.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU II, İstanbul, Turkey, 28 May 2020, pp.15-16 Creative Commons License

2016

2016

Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası (MK m. 364-366)

Demirsatan B.

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.159-178

2014

2014

Le principe d'exécution en nature et ses exceptions en droit civil turc

Demirsatan B.

La Réforme Du Droit Des Contrats - Journée franco-turque, İstanbul, Turkey, 30 March 2014, pp.195-202

Books & Book Chapters

2020

2020

Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu Taleple İlişkili Haklar

Demirsatan B.

in: PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN - CİLT I, Saibe Oktay Özdemir,Azra Arkan Serim,Sanem Aksoy Dursun,Cansu Kaya Kızılırmak, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.523-552, 2020

2018

2018

CONCEPTS, INTÉRÊTS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT PRIVÉ EN TURQUIE

OKTAY ÖZDEMİR S. , ÜSKÜL ENGİN Z., MAKARACI BAŞAK A., ÖZCAN C., AY CHELLİ E., BOLAYIR N., et al.

in: CONCEPTS, INTERETS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT POSITIF-JOURNÉES ITALIENNES, Association Henri Capitant, Editor, Éditions Bruylant, Paris, pp.239-253, 2018

2016

2016

Tiers et contrat en Turqiue

Oktay Özdemir S. , Helvacı İ. , Baysal B. Z. , Işıntan P., Kahraman Z., Tek S. G. , et al.

in: Les tiers, Sacco R,Boutin G.,Hoscheit T.,Rapin C.,Perinet-Marquet, Editor, Bruylant, Paris, pp.1-32, 2016


Edit Congress and Symposium Activities

2017

2017

Association Henri Capitant - Journées internationales - Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif

Attendee

Torino-Italy

2017

2017

JOURNÉES FRANCO-TURQUES - LES RÉFORMES DU DROIT DES CONTRATS - Regards Croisés

Invited Speaker

Paris-France