Arş.Gör.Dr.

Barış DEMİRSATAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2005 - 2011

2005 - 2011

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2014

2014

Yüksek Lisans

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedelinin İfa Edilmemesinin Sonuçları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Mesleki Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İrade Beyanlarının Yorumlanması Bakımından Muvazaa

Demirsatan B.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.1220-1241, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE AŞIRI YARARLANMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Demirsatan B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1053-1088, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

BOŞANMADA EV HAYVANLARININ HUKUKÎ DURUMU

Demirsatan B.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.137-161, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Satıcının Zapttan Sorumluluğunun Maddi Koşulları

Demirsatan B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.219-253, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Le délai absolu de prescription dans la responsabilité délictuelle en droit turc et le droit de l’accès effectif au tribunal

DEMİRSATAN B.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2019/2, ss.717-744, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.335-358, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜ

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.359-391, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi

DEMİRSATAN B.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, sa.2, ss.685-708, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Taşınmazlara İlişkin Olarak Tanınan Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Demirsatan B.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.905-946, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Vakıf Yönetim Organının Vakfa Karşı Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Esaslar

Demirsatan B.

MEDENİ HUKUKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU II, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 2020, ss.15-16 Creative Commons License

2017

2017

L’imprévision

Kahraman Z., Bozkurt Bozabalı B., Demirsatan B.

JOURNÉES FRANCO-TURQUES - LES RÉFORMES DU DROIT DES CONTRATS - Regards Croisés, Paris, Fransa, 17 Mart 2017, ss.1

2016

2016

Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası (MK m. 364-366)

Demirsatan B.

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 06 Ekim 2016, ss.159-178

2014

2014

Le principe d'exécution en nature et ses exceptions en droit civil turc

DEMİRSATAN B.

La Réforme Du Droit Des Contrats - Journée franco-turque, İstanbul, Türkiye, 30 Mart 2014, ss.195-202

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu Taleple İlişkili Haklar

Demirsatan B.

PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN - CİLT I, Saibe Oktay Özdemir,Azra Arkan Serim,Sanem Aksoy Dursun,Cansu Kaya Kızılırmak, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.523-552, 2020

2018

2018

CONCEPTS, INTÉRÊTS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT PRIVÉ EN TURQUIE

OKTAY ÖZDEMİR S. , ÜSKÜL ENGİN Z., MAKARACI BAŞAK A., ÖZCAN C., AY CHELLİ E., BOLAYIR N., et al.

CONCEPTS, INTERETS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT POSITIF-JOURNÉES ITALIENNES, Association Henri Capitant, Editör, Éditions Bruylant, Paris, ss.239-253, 2018

2016

2016

Tiers et contrat en Turqiue

Oktay Özdemir S. , Helvacı İ. , Baysal B. Z. , Işıntan P., Kahraman Z., Tek S. G. , et al.

Les tiers, Sacco R,Boutin G.,Hoscheit T.,Rapin C.,Perinet-Marquet, Editör, Bruylant, Paris, ss.1-32, 2016


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Association Henri Capitant - Journées internationales - Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif

Katılımcı

Torino-İtalya