Assoc. Prof. Barış DEMİRSATAN


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Email: baris.demirsatan@istanbul.edu.tr
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/41934/
Office: Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Oda no:14

Metrics

Publication

28

Project

2

Open Access

25

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Galatasaray University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Haksız Olarak Sona Erdirilmesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2014

2014

Postgraduate

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedelinin İfa Edilmemesinin Sonuçları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Civil Law

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2012 - 2022

2012 - 2022

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2023 - Continues

2023 - Continues

Erasmus Program Department Coordinator

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2013 - 2016

2013 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator Assistant

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

Courses

Doctorate

Doctorate

Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerin Sona Ermesi

Undergraduate

Undergraduate

Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku)

Doctorate

Doctorate

Güven Sorumluluğu

Postgraduate

Postgraduate

İsimsiz Sözleşmeler Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku)

Undergraduate

Undergraduate

İsimsiz Sözleşmeler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi II (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi IV (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Bilgisi I (B Alanı)

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Çevirisi II (B Alanı)

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi

Demirsatan B.

ISTANBUL HUKUK MECMUASI , vol.74, no.2, pp.685-708, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

MAL REJİMİ TASFİYESİNDE EV EŞYALARI ve EV HAYVANLARINI TALEP HAKKINA İLİŞKİN SORUNLAR

Demirsatan B.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yasal Mal Rejimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.219-238 Creative Commons License

2021

2021

Boşanma Protokollerinin Paylı Mülkiyette Paylaşmayı İsteme Hakkına Etkisi

Demirsatan B.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargı Kararları Sempozyumu - I Eşya Hukuku, İstanbul, Turkey, 07 May 2021, pp.1-24 Creative Commons License

2021

2021

Medenî Kanuna Göre Senede Bağlanmamış Alacak Rehni Kapsamında Rehinli Alacaklının Paraya Çevirme Bakımından Olanakları

Demirsatan B.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.31-32 Creative Commons License

2021

2021

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 838. MADDESİ UYARINCA KURULAN İRTİFAKLARDA HAK SAHİBİ

Demirsatan B.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi , Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.256-269 Creative Commons License

2020

2020

Vakıf Yönetim Organının Vakfa Karşı Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Esaslar

Demirsatan B.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR SEMPOZYUMU II, İstanbul, Turkey, 28 May 2020, pp.15-16 Creative Commons License

2016

2016

Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası (MK m. 364-366)

Demirsatan B.

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.159-178 Creative Commons License

2014

2014

Le principe d'exécution en nature et ses exceptions en droit civil turc

Demirsatan B.

La Réforme Du Droit Des Contrats - Journée franco-turque, İstanbul, Turkey, 30 March 2014, pp.195-202 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Solidarité et indemnisation - Rapport turc

Ünan S., Akçura Karaman A. T., Kapancı K. B., Işıntan P., Çelebi Ö., Başoğlu B., et al.

in: La solidarité -Collection des travaux de l’Association Henri Capitant Tome LXIX année 2019, Alain BÉNABENT,Nicolas ROUILLER,Juan Carlos HENAO,Ana DE ISABEL, Editor, Bruylant LB2V, Paris, pp.715-740, 2021

2020

2020

Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu Taleple İlişkili Haklar

Demirsatan B.

in: PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN - CİLT I, Saibe Oktay Özdemir,Azra Arkan Serim,Sanem Aksoy Dursun,Cansu Kaya Kızılırmak, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.523-552, 2020 Creative Commons License

2018

2018

CONCEPTS, INTÉRÊTS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT PRIVÉ EN TURQUIE

OKTAY ÖZDEMİR S., ÜSKÜL ENGİN Z., MAKARACI BAŞAK A., ÖZCAN C., AY CHELLİ E., BOLAYIR N., et al.

in: CONCEPTS, INTERETS ET VALEURS DANS L’INTERPRÉTATION DU DROIT POSITIF-JOURNÉES ITALIENNES, Association Henri Capitant, Editor, Éditions Bruylant, Paris, pp.239-253, 2018

2016

2016

Tiers et contrat en Turquie

Oktay Özdemir S., Helvacı İ., Baysal B., Işıntan P., Kahraman Z., Tek G. S., et al.

in: Les Tiers, Travaux de l’Association Henri Capitant, T. LXV 2015, Rodolfo SACCO,Gilberto BOUTIN,Thierry HOSCHEIT,Christophe RAPIN, Editor, LB2V et Bruylant, Paris, pp.237-269, 2016

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

Annales de la Faculté de Droit d Istanbul

Publication Committee Member

2016 - 2017

2016 - 2017

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

Publication Committee Member

2016 - 2017

2016 - 2017

Annales de la Faculté de Droit d Istanbul

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2023 - Continues

2023 - Continues

L’Association Henri Capitant - Türk Grubu

Secretary GeneralCongress and Symposium Activities

12 January 2023 - 13 January 2023

12 January 2023 - 13 January 2023

Adalet Bakanlığı 10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı

Working Group

İstanbul-Turkey

09 December 2022 - 09 December 2022

09 December 2022 - 09 December 2022

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yürürlüğe Girişinin 20. Yılında Türk Medeni Kanunu Sempozyumu

Invited Speaker

Ankara-Turkey

16 November 2022 - 16 November 2022

16 November 2022 - 16 November 2022

İÜ Mukayeseli Hukuk Toplantısı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

04 March 2021 - 04 March 2021

04 March 2021 - 04 March 2021

İÜ Mukayeseli Hukuk Toplantısı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

22 May 2017 - 26 May 2017

22 May 2017 - 26 May 2017

Association Henri Capitant - Journées internationales - Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif

Attendee

Turin-Italy

17 March 2017 - 17 March 2017

17 March 2017 - 17 March 2017

JOURNÉES FRANCO-TURQUES - LES RÉFORMES DU DROIT DES CONTRATS - Regards Croisés

Invited Speaker

Paris-France