Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Martinot Vakası: Naaş Bir Hukuk Süjesi midir, Hukuk Nesnesi mi?

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul, Turkey, 07 September 2022, pp.16

Hukuk Kitaplar Tarihine Küçük Bir Giriş

Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 November 2018

Books & Book Chapters

Adli Hatalar

Pinhan, İstanbul, 2023

Ceza Adaleti Üzerine Düşünmek: Sosyo-Hukuki İhtisaslaşma ve Amerikan Adaletinin Modernleştirilmesi

in: Hukuk ve Toplum El Kitabı, Austin Sarat [Türkçe Ed: Ertuğrul Uzun], Editor, Islık Yayınları, İstanbul, pp.443-470, 2021

Anayasacılık

in: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Teorisi Rehberi, Martin P. Golding; William A. Edmundson [Türkçe Editör: Ertuğrul Uzun], Editor, Islık Yayınları, İstanbul, pp.439-456, 2021

Doğal Hukukun İlkeleri

Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2019

Yasamanın İlkeleri

On İki Levha, İstanbul, 2011

Ceza Muhakeme Hukukumuzda Yeni Bir Koruma Tedbiri: Adli Kontrol

in: Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.399-430, 2008

Kadın Eşe Yönelik Aile İçi Şiddet

in: Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları II, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı, Editor, Beta Yayyıncılık, İstanbul, pp.85-111, 2008

Metrics

Publication

14