Genel Bilgiler

Biyografi

Bursa’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Bursa Mithat Paşa İlkokulu, Bursa Kız Lisesinde aldı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Prof. Dr. Ali İhsan GENCER’in danışmanlığında hazırladığı “Osmanlı Devleti’nin Uluslararası Barış Konferanslarına Resmen Katılması Sorunu Parlamentolararası Birlik” konulu tez ile 2002 senesinde bitirdi. 2007 tarihinde İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL’in danışmanlığında hazırladığı “İkinci Meşrutiyet’ten Tevhid-i Tedrisat’a Türkiye’de İlköğretim (1908–1924)” konulu tezle doktor unvanı aldı.

Aralık 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2008 tarihinde aynı bölümde Yardımcı Doçentliğe atandı. Halen bu görevde bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR’ın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu bildirilerin yanında uluslararası alan indeksli ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli bilimsel ve toplumsal projeler de yürütmüştür. Kendisi görevli bulunduğu Fakülte’de lisans programında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1–2, Türk Eğitim Tarihi, Bilim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Günümüz Dünya Sorunları”; lisansüstü programında "Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları, Türk Bilim Tarihi, Tanzimat Sonrası Fikir Akımları,  Cumhuriyet Döneminin Düşünce Tarihi, Osmanlı'dan Günümüze Türk Eğitim Tarihi" ; Deniz Harp Okulu Komutanlığında da “T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1–2” derslerini vermektedir. Kendisi International Standing Conference for the History of Education  Derneği üyesidir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Bölüm
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
bbatir@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.istanbul.edu.tr/bbatir/
İş Telefonu
+90 212 440 0000 Dahili: 13017
Fax Telefonu
+90 212 513 0561
Ofis
104
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Besim Ömer Paşa cd. No: 11, 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul