Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Türk Vatandaşlık Hukuku

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Türk Vatandaşlık Hukuku

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Türk Vatandaşlık Hukuku

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Grounds for Annulment of Arbitration Awards in the Turkish International Arbitration Act – A Look at the Judgments of the Turkish Court of Appeal

in: The Age of Uniform Law Volume I-II, UNIDROIT, Editor, International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) , Rome, pp.835-846, 2016

Türk Milletlerarası Tahkim Hukukunda Lex Mercatoria

in: Uluslararası Ticari Tahkim ve Lex Mercatoria, Bilinmiyor, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.125-150, 2014

Türk Vatandaşlık Hukuku

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Genel Olarak Akitler: 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'da Düzenlenen Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk

in: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Konferans Yayınları Serisi-2 "Avrupa'da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un Borçlar ve Ticaret Hukukuna İlişkin Hükümleri, Bilinmiyor, Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.95-104, 2010

Vatandaşlık Kanunu Tasarısında Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Düzenleme

in: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Bilinmiyor, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.97-105, 2008

Yabancı Aile Hukuku Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi ile Avrupa Birliği Brüksel II Tüzüğü

in: Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı: Medeni Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk ile İlişkisi Güncel Aile Hukuku Meseleleri, Bilinmiyor, Editor, İstanbul Ticaret Akdeniz Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.133-167, 2006

Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak Hukuk

in: I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Bilinmiyor, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.172-186, 2005

Medeni ve Ticari Hukuk Davalarında Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Avrupa Konseyi Tüzüğü

in: Bilgi Çağında Hukukun Evrimi Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, Bilinmiyor, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1009-1027, 2003

2675 Sayılı MÖHUK Madde 38/e Bendinin Amacı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin Bu Konuda Müstakar Hale Gelen Kararlarının Eleştirisi

in: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, Bilinmiyor, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.323-345, 2000

Fikri Haklarda Ülkesellik Prensibi

in: Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, Bilinmiyor, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.39-55, 1999

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun'un 38. Madde (E) Bendinin İncelenmesi ve Bu Bendin Yarattığı Sorunlar

in: Prof. Dr. Mahmut R. Belik'e Armağan, Bilinmiyor, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.107-127, 1993

Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1992

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1984

Other Publications

Metrics

Publication

43

Project

1
UN Sustainable Development Goals