Dr.Öğr.Üyesi

Begüm KURTULUŞ ABDULHAYOĞLU


İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans-Tezsiz

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

21. Yüzyılda Değişen Kamu Diplomasisi Anlayışının Türk Dış Politikasına Yansıması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Diğer

University Of Southern California, Annenberg School, Center On Public Diplomacy

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2008 - 2016

2008 - 2016

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Diğer

University Of Southern California, Annenberg School Of Communication, Center On Public Diplomacy

Yönetimsel Görevler

2016 - 2018

2016 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

“ ‘Aşırılıklar Çağı’nın Mirası: Hobsbawm’ın Tarih Anlayışı Çerçevesinde Savaşın Dönüşümü”

KURTULUŞ B.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.48-69, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Victims of the War: Turkey's Syrian 'Guests'

KURTULUŞ B.

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.45-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Turkey’s Public Diplomacy Narrative: The Humanitarian Diplomacy Emphasis

KURTULUŞ B.

International Studies Association (ISA) 59th Annual Convention, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2018, ss.1-16

2017

2017

Non-State Diplomacy Perspective from Turkey: The Example of the Economic Development Foundation (IKV) in Turkey- EU Relations

KURTULUŞ ABDULHAYOĞLU B.

International Communication Studies (ICA) Annual Conference 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Mayıs 2017

2017

2017

The ‘Global Conversation’ of UN: an Example of the Change of Diplomacy

KURTULUŞ B.

International Studies Association (ISA) 58th Annual Convention, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Şubat 2017, ss.1

2016

2016

EU Soft Power in the 21st Century: A View from Turkey

KURTULUŞ B.

ECPR General Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

The Party-political Dimension to Foreign Policy: The Case of Turkey

KURTULUŞ B.

CEEISA-ISA Joint Conference, Ljubljana, Slovenya, 23 - 25 Haziran 2016, ss.1-14

2016

2016

'Peace' Notion in Turkish Foreign Policy

KURTULUŞ B.

International Studies Association (ISA) 57th Annual Convention, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mart 2016, ss.1-16

2015

2015

Turkish Foreign Policy Discourse in the 2000s: “The New Turkey”

KURTULUŞ B.

European Consortium for Political Research (ECPR), Montreal, Kanada, 26 - 29 Ağustos 2015, ss.1-14 Creative Commons License

2014

2014

“The Syrian Refugee Problem and Turkey’s Response: New Crises for Turkey?”

KURTULUŞ B.

POLITSCI 2014 Political Science Conference, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2014, ss.367-368

2012

2012

“Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Son Dönem Türkiye-AB İlişkileri”,

KURTULUŞ B. , Özden Cankara P.

Kriz ve Kritik Konferansları II: Avrupa Birliği’nin Krizi ve Kritiği, Sakarya, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2012, ss.37-38

2011

2011

“AKP’s Foreign Policy in the Middle East in terms of Public Diplomacy”

KURTULUŞ B.

2nd International Middle East Congress, Kocaeli, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2011, cilt.2, ss.402

2011

2011

“Erdogan’s Attitude towards the European Union in terms of Public Diplomacy”

KURTULUŞ B.

World International Sudies Committee (WISC) 3rd Global International Studies Conference, Porto, Portekiz, 17 - 20 Ağustos 2011, ss.1-15

2011

2011

“The Transformation of the Separation between Domestic and International Politics: The Example of Turkey towards EU Membership”

KURTULUŞ B. , SUNAR CANKURTARAN B.

8th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2011, ss.16

2010

2010

“Türk-Japon İlişkilerinde Bir Mihenk Taşı: Japon Vatandaşlarının Tahran’dan Tahliyesi”

KURTULUŞ B.

Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2010, ss.16-17

2009

2009

“Türk- Yunan İlişkilerinde 1999 Depremlerine Yeniden Bakmak: Medya Gerçekten Dostluğa Hizmet Etti mi?”

SUNAR CANKURTARAN B. , KURTULUŞ B.

Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2009, ss.1

2009

2009

“Çiller Dönemi Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Gu¨mru¨k Birliği”

KURTULUŞ B.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, II. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2009, cilt.5, ss.123-132

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Turkey’s Foreign Policy in the Balkans: Soft Power in a Conflict Region

Kurtuluş Abdulhayoğlu B.

Conflict Areas in the Balkans, Yürür P., Ozkan A. , Editör, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Oxford, ss.1-21, 2020

2016

2016

“Müzik Diplomasisi: Bir Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Müzik”

KURTULUŞ B.

Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler, Gaye Aslı Sancar , Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.129-154, 2016

2016

2016

Bir Soğuk Savaş Teknolojisi Olarak İnternetin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

KURTULUŞ B.

Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Uluslararası İletişim Perspektifi, Sunar Cankurtaran B., Editör, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, ss.18-33, 2016

2015

2015

Türkiye'nin Kamu Diplomasisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İnsani Yardım Kuruluşları ve İnsani Diplomasi Perspektifi

KURTULUŞ B.

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Şahin M., Çevik S. B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.185-214, 2015

2012

2012

Devletsiz Bir Halk Olarak Çingeneler: Kökenleri, Sorunları, Örgütlenmeleri

KURTULUŞ B.

Roman Olup Çingene Kalmak, Ürer L. , Editör, Melek Yayınları, İstanbul, ss.17-43, 2012


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

UİK (Uluslararası İlişkiler Konseyi) Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Katılımcı

Lefke-Kıbrıs (Kktc)

2013

2013

Trakya Üniversitesi IV. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Konferansı

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2012

2012

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dış Politika Çalıştayı

Katılımcı

Mardin-Türkiye

2011

2011

UİK (Uluslararası İlişkiler Konseyi) Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Katılımcı

Ilgaz-Türkiye

2009

2009

UİK (Uluslararası İlişkiler Konseyi) Güvenlik Akademisi

Katılımcı

Ürgüp-Türkiye