Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Paucigranulocytic asthma: Do sputum macrophages matter?

ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS, vol.42, no.6, pp.530-536, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.78

Farklı kinolonlara karşı gelişen fiks ilaç döküntüsü: nadir bir olgu sunumu

22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.122

Non allerjik Rinit Hastalarında Mold Duyarlığının Önemi

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.62

Anaphylaxis in a tertiary adult allergy clinic: a retrospective review of 516 patients

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization, Milano, Italy, 22 - 26 June 2013, pp.216

İstanbul’da Genel Erişkin Popülasyonda Arı Allerjisi Prevalansı

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012, pp.84

Other Publications