Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gayrinakdi Krediler ile İmalat Sanayi Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Uygulama

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.4, pp.885-897, 2021 (National Refreed University Journal)

Türkiye Kira Sertifikalarının Konvansiyonel Piyasalarla Uzun ve Kısa Dönemli İlişkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance), vol.89, no.1, pp.171-184, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)