Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslâm Bilimleri , Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kelâm , Turkey

 • 2012 - 2015 Undergraduate Double Major

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

 • 2010 - 2015 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat , Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Kâdî Abdülcebbâr'da İvaz Teorisi

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kelâm

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021İbn Sînâ el-İşârât ve't-tenbîhât (Makâmâtü'l-ârifîn)

  Other , Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • 2020Eşref Altaş: Seyyid Şerif el-Cürcânî / Risâle fî merâtibi’l-mevcûdât

  Other , Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • 2020Talha Hakan Alp: İsmail Gelenbevî / Risâle fi’l-vücûdi’z-zihnî

  Other , Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • 2020Osman Demir: İzmirli İsmail Hakkı / Risâle fi’t-teselsül

  Other , Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • 2020İsmail Kara: Said Halim Paşa / İslamlaşmak

  Other , Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • 2018Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü Programı

  Other , KDO

 • 2018Effective Communication

  Personal Evolution , Rodos Grup

 • 2018Body Language

  Personal Evolution , Rodos Grup

 • 2018Diction

  Personal Evolution , Rodos Grup

 • 2016ODGE

  Education Management and Planning , Üsküdar İLçe Milli Eğitim Müdürlüğü