Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Ekim 2018 II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslamî İlimler

    Scientific Congress