Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Çalışma Platformlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Etkisi

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2022, pp.23

The Effects Of Public Policies On Women’s Employment In The Industry 4.0 Era

V. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2019 / V. STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT SYMPOSIUM 2019 , İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.91-92

Avrupa Birliği’nin Engelli Kadınlara Yönelik İstihdam Politikaları: Üye Ülke Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

Dünden Bugüne Engellilik:Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.75-76

Kadın İstihdamı ve Sosyal İçerme Politikaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

5th International Symposium on Social Human and Administrative Sciences(5th Asoscongress), İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.118

Lizbon Stratejisinden Avrupa 2020 Stratejisine Avrupa Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Politikaları Nerede Duruyor?

AsosCongres 2017/2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu/Second International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.701

The Effects of Reconciliation Policies of Work and Family Life to Women’s Employment in Paid Work:Recent Regulations in Turkey

International Conference on Economics Econworld2016@Barcelona, Barcelona, Spain, 1 - 03 February 2016, pp.1

A different Approach to Feminist Standpoint Theory: Kathi Weeks' View on Women's "Labour" Practices

International Conference on Knowledge&Politics in Gender&Women's Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.155-164

Sosyal Politika Disiplinine Feminist Yaklaşımlar

5th International Conference on Gender Studies, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, pp.52

Why Is It More Difficult for Women to Share Power in Local Politics? Oral History Research to the Experiences of İnci Beşpınar

Writing Women's Lives-Auto*/Biography, Life Narratives, Myths and Historiography, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.20 Sustainable Development

İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları

III.KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ/KADINI GÖRMEYEN AİLE VE SAĞLIK POLİTİKALARI, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.202-210

Books & Book Chapters

Avrupa Birliği'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Gelişimi ve Güncel Yaklaşımlar

in: Avrupa Birliği'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarına Yönelik Güncel Tartışmalar, Berrin Oktay Yılmaz,Adviye Damla Ünlü, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.7-28, 2021 Sustainable Development

Feminizm ve Uluslararası Örgütler: Kadın Hareketinin Bir Kazanımı Olarak Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

in: Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Turan S., Özkural Köroğlu N., Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.351-383, 2015

Liberalizmin Birey Kavramına Feminist Eleştiri

in: Prof.Dr. Necla Arat’a Armağan, Nazan Moroğlu, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.309-323, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

27

Project

6

Thesis Advisory

18
UN Sustainable Development Goals