Res. Asst. PhD Betül MUTLUGÜN


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Policy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy, Development Economics and Economic Growth

Metrics

Publication

17

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

2016 - 2018

2016 - 2018

Doctorate

University of Southern California, Marshall School Of Business, Finance And Business Economics, United States Of America

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İngilizce İktisat, Turkey

2005 - 2010

2005 - 2010

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, İngilizce İktisat, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Post-keynesyen iktisat çerçevesinde bölüşüm ve büyüme ilişkisi üzerine bir çalışma: Türkiye örneği Sustainable Development

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Economics

2013

2013

Postgraduate

FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH:THE CASE OF TURKEY

Istanbul University, Faculty of Economics, İngilizce İktisat

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

LIS Virtual Summer Workshop 2021

Data Analysis

The Luxembourg Income Study

2015

2015

Stata Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Theory of Economy

Development Economics and Economic Growth

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Department Coordinator

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Macroeconomics

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Economics II

Undergraduate

Undergraduate

Macroeconomics II Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Economics I

Undergraduate

Undergraduate

Macroeconomics I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

“Estimation of the Distribution and Demand Dynamics: A VAR approach to a Kaleckian Model”

MUTLUGÜN B., İNCEKARA A.

94th Annual Conference, San Francisco, United States Of America, 28 June - 02 July 2019, pp.1

2017

2017

An Assessment of the Income Inequality and Economic Growth Relationship: Empirical Evidence from Developing Countries

MUTLUGÜN B.

92nd Annual Conference, San Diego, United States Of America, 25 - 29 June 2017, pp.1 Sustainable Development

2016

2016

Relevance of the Openness to Abroad, Democracy and Economic Performance: Empirical Analysis for the MENA countries

Mutlugün B., Eğri C. Ö., Eğri T.

III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Turkey, 11 - 13 October 2016, pp.26

2016

2016

Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları Sürecinde Gelir Bölüşümü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Analizi

İNCEKARA A., MUTLUGÜN B.

International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.358-367 Sustainable Development

2015

2015

BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İNCEKARA A., MUTLUGÜN B., YILMAZ H.

18. Ulusal İktisat Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.1

Books & Book Chapters

2024

2024

Türkiye-Panama ilişkileri

Mutlugün B.

in: Dünya siyasetinde Latin Amerika 5: Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkileri:Süreç-kısıtlar-fırsatlar , İ. Ermağan,E. Tahsin,S. Tekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.317-341, 2024

2023

2023

Reducing income inequality in Türkiye: What has changed and what can be done?

Mutlugün B.

in: Pursuing Sustainable Development Goals: The Performance of Türkiye in the Centennial of the Republic, B. E. Balın,H. D. Mumcu Akan,F. Karagöz Özenç,Ö. Garan, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1, 2023

2023

2023

Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye için yeni bulgular.

Mutlugün B., Erönal Y.

in: Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye Ekonomisi , A. İncekara,S. A. Oktar, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1, 2023

2023

2023

Financialization and Finance-Driven Capitalism

Mutlugün B.

in: Capitalism at a Crossroads A new Reset?, Ali Arı, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.81-104, 2023

2020

2020

Dynamics of social life in ancient Mesopotamian civilizations as historical precursors of interest/riba within the context of religion, politics and economics

Ustaoğlu M., Mutlugün B.

in: A History of Interest and Debt: Ancient Civilizations, Doç. Dr. Murat Ustaoğlu,Prof. Dr. Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-12, 2020

2019

2019

Faizin tarihi öncülleri olarak din, siyaset ve iktisat bağlamında Antik çağ Mezopotamya medeniyetlerinde sosyal hayatın temel dinamikleri

Ustaoğlu M., Mutlugün B.

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Doç. Dr. Murat Ustaoğlu,Prof. Dr. Ahmet İncekara, Editor, Bilgi Yayınevi, İstanbul, pp.17-38, 2019

2015

2015

İktisada Giriş

İNCEKARA A., MUTLUGÜN B.

Sentez Nesriyat, Bursa, 2015

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

İktisat Politikasi Araştırmaları Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

Young Scholars Initiative

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Institute for New Economic Thinking

Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Western Economic Association

Member

Mobility Activity

2016 - 2018

2016 - 2018

Research Scholarship Program

Other

University of Southern California, United States Of AmericaCongress and Symposium Activities

19 October 2023 - 21 November 2023

19 October 2023 - 21 November 2023

27th FMM Conference

Invited Speaker

Berlin-Germany

05 July 2021 - 07 July 2021

05 July 2021 - 07 July 2021

LIS virtual summer workshop

Audience

Luxembourg-Luxembourg

28 July 2019 - 02 August 2019

28 July 2019 - 02 August 2019

7TH International FMM Summer School, Keynesian Macroeconomics and European Economic Policies

Attendee

Berlin-Germany

Scholarships

2019 - 2019

2019 - 2019

Travel Stipend to attend FMM Keynesian Summer school 2019

Other International Organizations

2016 - 2017

2016 - 2017

2214-A Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK