Contact

Address Information

  • İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası zemin kat Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı

  • İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı Çapa/ İstanbul

Email Information

Phone Information