Scientific Activities

Jury Memberships

 • September 2016 Appointment Academic Staff

  Biruni Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  Kadroya atanma jüri raporu

 • February 2016 Appointment Academic Staff

  Biruni üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

  Kadro atama jürü raporu

 • September 2015 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Nuray İskefli Doktora Tez Savunması

 • August 2015 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma-Oya Kaymakbayraktar

 • May 2014 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Ceren Saruhanoğlu Tez Savunma Jürisi

 • June 2012 Doctorate

  İ.Ü. Diş Hekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi ABD

  Doktora Tez Savunma

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2011 - 2015 ITI Turkish Section

  Board Member

Scientific Refereeing

 • August 2019 TUBITAK Project

 • December 2016 TUBITAK Project

Scientific Research / Working Group Memberships