Ögrenim Bilgisi


Doktora
2005 - 2008
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Yüksek Lisans
2002 - 2005
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Lisans
1998 - 2002
Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Çok Rejimli Eşik Değerli Hata Düzeltme Modelleri ile Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açıklarının Analizi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2008
Yüksek Lisans, Ülkelerin Kalkınmışlık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Çok Seçenekli Tercih Modelleri ile İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2005

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2018 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Doç.Dr.
2012 - 2018
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2010 - 2012
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2008 - 2010
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2002 - 2008
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Ödüller

 1. GÜRİŞ B., "Exchange Rates and International Reserves: A Threshold Error Correction and A Threshold Granger Causality Analysis".ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, Cilt: 4, No: ?, Sf: 213-222, 2012., TÜBİTAK, Aralık 2012
 2. GÜRİŞ B., "Reel döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisi: Türkiye için Marshall-Lerner koşulunun testi".IKTISAT ISLETME VE FINANS, Cilt: 25, No: 287, Sf: 69-90, 2010., TÜBİTAK, Şubat 2010
 3. GÜRİŞ B., Searching threshold effects in the interest rate : An application to Turkey case, Tübitak, Mayıs 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A proposal of nonlinear cointegration test with the flexible Fourier approach
  Guris B., Sedefoglu G.
  COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2022 (SCI-Expanded)
 2. A new nonlinear unit root test with Fourier function
  Güriş B.
  COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.48, ss.3056-3062, 2019 (SCI-Expanded)
 3. GLS detrending in nonlinear unit root test
  Güriş S., Guris B.
  COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2019 (SCI-Expanded)
 4. THE VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY IN THE BRICS COUNTRIES
  Guris B., Tirasoglu M.
  PRAGUE ECONOMIC PAPERS, cilt.27, ss.417-426, 2018 (SSCI)
 5. Testing for unemployment hysteresis in Turkey: evidence from nonlinear unit root tests
  Guris B., Tiftikcigil B. Y., Tirasoglu M.
  QUALITY & QUANTITY, cilt.51, ss.35-46, 2017 (SCI-Expanded)
 6. Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?
  YAŞGÜL Y. S., Guris B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  CORPORATE ESPIONAGE, GEOPOLITICS, AND DIPLOMACY ISSUES IN INTERNATIONAL BUSINESS, ss.248-259, 2017 (SSCI)
 7. Causality between research output in the field of biotechnology and economic growth in Turkey
  Yaşgül Y. S., Guris B.
  QUALITY & QUANTITY, cilt.50, ss.1715-1726, 2016 (SCI-Expanded)
 8. CO2 emissions and energy consumption in the US: Results from a threshold error correction model
  Guris B.
  ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.11, ss.314-320, 2016 (SCI-Expanded)
 9. Does the Fisher hypothesis hold for the G7 countries? Evidence from ADL threshold cointegration test
  Guris B., Yaşgül Y. S.
  QUALITY & QUANTITY, cilt.49, ss.2549-2557, 2015 (SCI-Expanded)
 10. THE PRICE OF GOLD AND THE EXCHANGE RATE: EVIDENCE FROM THRESHOLD COINTEGRATION AND THRESHOLD GRANGER CAUSALITY ANALYSES FOR TURKEY
  Guris B., Kiran B.
  ACTA OECONOMICA, cilt.64, ss.91-101, 2014 (SSCI)
 11. Energy consumption and CO2 emissions: a threshold error correction and threshold Granger Causality Analysis
  Caglayan E., Guris B.
  ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.31, ss.109-118, 2013 (SCI-Expanded)
 12. EXCHANGE RATES AND INTERNATIONAL RESERVES: A THRESHOLD ERROR CORRECTION AND A THRESHOLD GRANGER CAUSALITY ANALYSIS
  Guris B.
  ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, cilt.46, sa.4, ss.213-221, 2012 (SCI-Expanded)
 13. The effect of real exchange rate on trade balance: The test of Marshall Lerner condition for Turkey
  Yavuz N., Guris B., Kiran B.
  IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.25, sa.287, ss.69-90, 2010 (SSCI)
 14. Searching threshold effects in the interest rate: An application to Turkey case
  Yavuz N., Guris B., Yilanci V.
  PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, cilt.379, sa.2, ss.621-627, 2007 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI VE SEÇİLEN EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  RAHMANI E., GÜRİŞ B.
  ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.62, ss.185-204, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. The Relationship between Globalization and Air Transport in Turkey: A Cointegration Analysis
  GÜRİŞ B., SEDEFOĞLU G.
  Social Sciences Research Journal, cilt.10, sa.2, ss.364-372, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey
  GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  Social Sciences Research Journal, cilt.9, sa.3, ss.105-111, 2020 (Hakemli Dergi)
 4. ARE SHOCKS TO ENERGY CONSUMPTION IN USA PERMANENT OR TEMPORARY?: SECTORAL ANALYSIS
  Yavuz Tiftikçigil B., Güriş B.
  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.39, ss.105-116, 2020 (Hakemli Dergi)
 5. An Examination of Greenhouse Gas Convergence in OECD Countries
  CANEL C., GÜRİŞ S., ÖKTEM R., GÜRİŞ B., ÖKTEM B., YAŞGÜL Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  MODERN ECONOMY, cilt.11, sa.01, ss.79-88, 2020 (Hakemli Dergi)
 6. UNEMPLOYMENT HYSTERESIS IN TURKEY: EVIDENCE FROM NONLINEAR UNIT ROOT TESTS WITH FOURIER FUNCTION
  Güriş B., Sedefoğlu G.
  QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS, cilt.20, sa.3, ss.178-188, 2019 (Hakemli Dergi)
 7. Does middle income trap exist?: Evidence from emerging economies: E7 countries for 1969-2015
  Yavuz Tiftikçigil B., GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S.
  Revista Galega de Economia, cilt.27, sa.1, ss.145-162, 2018 (Scopus)
 8. E7 Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.33-46, 2017 (Hakemli Dergi)
 9. Convergence of Energy Intensity in OECD Countries
  CANEL C., GÜRİŞ S., GÜRİŞ B., ÖKTEM B., ÖKTEM R.
  MODERN ECONOMY, cilt.8, sa.7, ss.946-958, 2017 (Hakemli Dergi)
 10. Unemployment convergence analysis for Nordic countries: Evidence from linear and nonlinear unit root tests
  GÜRİŞ B., YURTTAGÜLER İ. M., TIRAŞOĞLU M.
  Theoretical and Applied Economics, cilt.XXIV, ss.45-56, 2017 (Hakemli Dergi)
 11. Do military expenditures converge in NATO countries? Linear and nonlinear unit root test evidence
  GÜRİŞ S., GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M.
  Theoretical and Applied Economics, 2017 (Hakemli Dergi)
 12. Türkiye de Satın alma gücü paritesi geçerli mi Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri
  GÜRİŞ B., Yıldırım Tıraşoğlu B., TIRAŞOĞLU M.
  Social Sciences Research Journal, cilt.5, sa.4, ss.30-42, 2016 (Hakemli Dergi)
 13. Do arbitrage opportunities exist in the natural gas market
  TURANLI M., GÜRİŞ B., CENGİZ H. D., ÖZDEN Ü. H., BAĞDATLI KALKAN S.
  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.29, ss.135143, 2016 (Hakemli Dergi)
 14. Interest rates,fisher effect and economic development in Turkey,1989-2011
  GÜRİŞ S., GÜRİŞ B., ÜN T.
  Revista Galega de Economia, cilt.25, sa.2, ss.95-100, 2016 (Scopus)
 15. An empirical investigation of purchasing power parity (PPP) for NORDIC countries: Evidence from linear and nonlinear unit root tests
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., Tiraşoğlu M.
  International Journal of Economic Perspectives, cilt.10, sa.1, ss.131-137, 2016 (Scopus)
 16. Do OECD Countries’ Health Expenditures Catch up to That of US?
  GÜRİŞ B., Yaşgül Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  The Empirical Economics Letters, cilt.15, sa.1, ss.55-64, 2016 (Hakemli Dergi)
 17. An Analysıs Of Environmental Kuznets Curve For Japanese Economy
  SARIDOĞAN E., GÜRİŞ B., Uçak A.
  Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.5, ss.151-165, 2016 (Hakemli Dergi)
 18. Testing Threshold Cointegration and Threshold Granger Causality between Stock Price and Exchange Rate in Turkey
  Güriş S., GÜRİŞ B.
  International Journal of Economics and Finance, cilt.7, sa.10, ss.50-55, 2015 (Hakemli Dergi)
 19. TÜRKİYE’DE FELDSTEİN – HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ
  GÜRİŞ B.
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İİBF E-DERGİ, cilt.2, sa.2, ss.47-55, 2013 (Hakemli Dergi)
 20. Türkiye’de Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması: ADL Eşik Değerli Koentegrasyon Testi
  GÜRİŞ B.
  Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, cilt.2, sa.24, ss.47-55, 2013 (Hakemli Dergi)
 21. Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Geçerliliğinin Analizi
  Çağlayan E., GÜRİŞ B., Öskönbayeva Z.
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.14, ss.105-122, 2012 (Hakemli Dergi)
 22. On the Relationship Between Foreign Direct Investment and GDP in Turkey
  GÜRİŞ B.
  International Journal of Economic Perspectives, sa.6, ss.20-28, 2012 (Hakemli Dergi)
 23. Türkiye’de Otomotiv Üretiminin Dış Ticaret Açığına Etkileri: Eşik Değerli Hata Düzeltme Modeli
  GÜRİŞ B., Yaşgül Y. S.
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.14, ss.167-176, 2012 (Hakemli Dergi)
 24. Testing Weak form Market Efficiency Evidence from Stock Market of Turkey and Germany
  GÜRİŞ B.
  International Journal of Economic Research, sa.8, ss.191-197, 2011 (Hakemli Dergi)
 25. Foreign Trade Deficit Sustainability of Turkey
  GÜRİŞ B., KIRAN B.
  Economic Studies, sa.1, ss.167-174, 2011 (Scopus)
 26. Are shocks to tourism revenues permanent or transitory? The Turkey Case
  GÜRİŞ B.
  International Journal of Ecological Economics & Statistics, sa.20, ss.69-74, 2011 (Hakemli Dergi)
 27. Türkiye’de Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Büyümeye Etkisi / The Impact of Trade and Financial Openness on Economic Growth in Turkey
  Kıran B., Güriş B.
  Anadolu University Journal of Social Sciences, sa.2, ss.69-80, 2011 (Hakemli Dergi)
 28. Are Shocks on Oil Prices Temporary or Permanent?
  GÜRİŞ B.
  European Journal of Scientific Research, sa.64, ss.152-156, 2011 (Hakemli Dergi)
 29. Financial Development, Savings, and Economic Growth in Turkey
  KIRAN B., YAVUZ N., GÜRİŞ B.
  International Journal of Statistics & Economics, sa.10, ss.44-53, 2010 (Hakemli Dergi)
 30. Financial Development and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Emerging Countries
  Kıran Baygın B., Çil N., Güriş B.
  International Research Journal of Finance and Economics, sa.30, ss.87-94, 2009 (Hakemli Dergi)
 31. Is Turkey’s Current Account Sustainable
  GÜRİŞ B., YAVUZ N., KIRAN B.
  Empirical Economics Letters, sa.8, ss.351-359, 2009 (Hakemli Dergi)
 32. Relationship Between Electricity Consumption and GDP in Turkey
  KIRAN B., GÜRİŞ B.
  Problems and Perspectives in Management, sa.7, ss.166-171, 2009 (Scopus)
 33. Relationship Between Electricity Consumption and GDP Some EU Countries
  YAVUZ N., GÜRİŞ B., KIRAN B.
  The Empirical Economics Letters, sa.7, ss.1035-1042, 2008 (Hakemli Dergi)
 34. Relationship between Electricity Consumption and GDP in Some EU Countries
  ÇİL N., GÜRİŞ B., KIRAN BAYGIN B.
  The Empirical Economics Letters, cilt.7, sa.10, ss.1035-1042, 2008 (Hakemli Dergi)
 35. Month and Holy Days Effects on the Volatility of Trade Deficit: Evidence from Turkey
  ÇİL YAVUZ N., GÜRİŞ B., KIRAN BAYGIN B.
  Journal of Economic & Social Research, cilt.10, sa.2, ss.67-84, 2008 (Hakemli Dergi)
 36. Para Arzının Çıktı Üzerine Etkileri
  GÜRİŞ B., KIRAN B.
  Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sa.23, ss.411-420, 2007 (Hakemli Dergi)
 37. Vade Yapılarına Göre Yabancı Sermaye Hareketlerinin Büyüme Üzerine Etkileri : Türkiye Örneği
  GÜRİŞ B.
  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖNERİ Dergisi, cilt.28, sa.14, ss.309-316, 2007 (Hakemli Dergi)
 38. Reel Faiz Oranı ve Reel Döviz Kurunun Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerine Etkileri:Sınır Testi Yaklaşımı
  GÜRİŞ B., KIRAN B.
  İktisat İşletme Finans Dergisi, cilt.22, sa.255, ss.85-94, 2007 (Hakemli Dergi)
 39. An Aggregate Import Demand Function For Turkey : The Bounds Testing Approach
  YAVUZ N., GÜRİŞ B.
  ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.33, sa.2, ss.311-325, 2006 (Hakemli Dergi)
 40. An Aggregate Import Demand Function for Turkey: The Bounds Testing Approach
  ÇİL YAVUZ N., GÜRİŞ B.
  METU Studies in Development, cilt.33, sa.2, ss.311-325, 2006 (Hakemli Dergi)
 41. Yarı Logaritmik Modellerde Kukla Değişkenlerin Katsayılarının Yorumu
  Çağlayan E., GÜRİŞ B.
  Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, sa.21, ss.393-401, 2005 (Hakemli Dergi)
 42. Volatility in the Growth Rate of Real GNP: Evidence from Turkey
  ÇİL YAVUZ N., GÜRİŞ B.
  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.7, ss.93-103, 2004 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. PREBİSCH-SİNGER HİPOTEZİ’NİN AMPİRİK ANALİZİ
  GÜRİŞ B., İÇEN H.
  İktisadi Araştırmalar, Çinko Levent, Demirci Server, Editör, DER YAYINEVİ, İstanbul, ss.103-114, 2022
 2. Bitcoin, Altın, DXY, ve Dow-Jones Arasındaki Asimetrik İlişki : NARDL Analizinden Kanıtlar
  GÜRİŞ B., POLAT B.
  İktisadi Araştırmalar, Server DEMİRCİ, Levent ÇİNKO, Editör, DER Yayınları, İstanbul, ss.85-102, 2022
 3. Prebisch-Singer Hipotezinin Ampirik Analizi
  GÜRİŞ B., İÇEN H.
  İktisadi Araştırmalar, Server DEMİRCİ, Levent ÇİNKO, Editör, DER Yayınları, İstanbul, ss.103-114, 2022
 4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU, FAİZ ORANI VE RİSK İLİŞKİSİ
  Güriş B., İçen H.
  EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN), Prof. Dr. Nilgün ÇİL, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.267-278, 2021
 5. Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Risk İlişkisi (The Relationship Between Exchange Rates, Interest Rates, and Risk in Turkey)
  GÜRİŞ B., İÇEN H.
  CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS (IN HONOR OF PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN) EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN), Nilgün Çil, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.267-278, 2021
 6. R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi
  Güriş B.
  Der Yayınları, İstanbul, 2020
 7. R ile Temel Ekonometri
  Güriş S., Çağlayan Akay E., Güriş B.
  Der Yayınları, İstanbul, 2020
 8. R ile TEMEL EKONOMETRİ
  GÜRİŞ S., ÇAĞLAYAN AKAY E., GÜRİŞ B.
  DER Yayınevi, İstanbul, 2020
 9. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Makroekonomik Performanslarının Karşılaştırılması: Hoşnutsuzluk Endeksi Yakınsama Analizi
  GÜRİŞ B., Sedefoğlu G.
  İktisadi Uygulamalar, Levent Çinko, Server Demirci, Editör, DER Yayınları, ss.59-79, 2020
 10. İnsani Gelişme Açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Yakınsama Analizi
  Güriş B., Sedefoğlu G.
  Ekonometrik Uygulamalar, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.23-38, 2019
 11. The Expectations Hypothesis of the Term Structyre of Interest Rates: Evidence from Fourier Cointegration Test
  Güriş B.
  Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay,Özge Korkmaz, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.139-147, 2019
 12. İnsani Gelişme Açısından Türkiye’xxnin Avrupa Birliğine Yakınsama Analizi
  GÜRİŞ B., SEDEFOĞLU G.
  Ekonometrik Uygulamalar, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editör, DER Yayınevi, ss.23-38, 2019
 13. The Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates: Evidence from the Fourier Cointegration Test
  GÜRİŞ B.
  Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay, Özge Korkmaz, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.139-147, 2019
 14. Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri ve Eşbütünleşme
  GÜRİŞ B.
  Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Selahattin Güriş, Editör, DER Yayınları, ss.349-370, 2018
 15. Doğrudan Yabancı Sermayenin İktisadi Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği
  Çinko L., Demirci S., Güriş B.
  Der Yayınları, İstanbul, 2017
 16. Sustainability of Foreighn Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey
  YAVUZ TİFTİKÇİGİL B., YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B.
  Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Nilanjan Ray, Netaji Mahavidyalaya, Editör, IGI Global, ss.94-109, 2017
 17. Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?
  YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  Corporate Espionage Geopolitics and Diplomacy Issues in International Business, Christiansen Bryan, Kasarcı Fatmanur, Editör, IGI Global, Hersey, PA, ss.248-259, 2017
 18. Do OECD countries catchup to the USA in biotechnology?
  YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY, WILLIAM SAYERS, Editör, AGP Research, Londrina, ss.217-225, 2017
 19. Sustainability of Foreign Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey
  YAVUZ TİFTİKÇİGİL B., YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B.
  Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Nilanjan Ray, Editör, IGI Global, Hershey PA, ss.94-109, 2017
 20. Ekonometrik Araştırmalarda Nitel Değişkenli Modeller
  Güriş B.
  Der Yayınları, İstanbul, 2016
 21. PANEL VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLER ve PANEL NEDENSELLİK
  GÜRİŞ B.
  STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editör, Der, İstanbul, ss.279-292, 2015
 22. PANEL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ ve EŞBÜTÜNLEME
  GÜRİŞ B.
  STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Editör, Der, İstanbul, ss.269-278, 2015
 23. Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri ve Eşbütünleme
  GÜRİŞ B., YÖNAL HİNDİLERDEN İ.
  STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editör, DER, İstanbul, ss.269-278, 2015
 24. Panel Vektör Otoregresif Modeller ve Panel Nedensellik
  GÜRİŞ B.
  STATA ile Panel Veri Modelleri, Selahattin Güriş, Editör, DER, İstanbul, ss.279-292, 2015
 25. Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri
  GÜRİŞ B.
  DER, İstanbul, 2014
 26. Eviews ile Temel Ekonometri
  Güriş S., Çağlayan E., GÜRİŞ B.
  Der Kitabevi, İstanbul, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: FOURIER ENDERS VE GRANGER DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTİ
  GÜRİŞ B., Çelikbıçak G.
  XVIII. İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongre, 26 Kasım 2022, ss.327-332
 2. BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ŞOKLAR KALICI MI GEÇİCİ Mİ? DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR
  Güriş B., İçen H.
  Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2021, ss.199-207
 3. GLS Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ve Petrol Şokları Uygulaması
  GÜRİŞ S., GÜRİŞ B.
  7th INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, 2 - 03 Kasım 2019
 4. The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey
  GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM 2019), 12 - 13 Aralık 2019, ss.261-266
 5. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL TÜKETİMİ BÜYÜME İLİŞKİSİ
  GÜRİŞ B., ÇİNKO L.
  ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir/Burhaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.853-858
 6. BRICST Ülkelerinde Enerji Tüketimi Yakınsaması: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Yeni Bulgular
  GÜRİŞ S., GÜRİŞ B.
  XIII. IBANESS ( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series) Kongreler Serisi, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.541-545
 7. E7 Ülkelerinde Karbondioksit Emisyonu Yakınsaması: Fourier Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
  GÜRİŞ B., HEPSAĞ A.
  XIII. IBANESS Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019
 8. İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU?
  GÜRİŞ B., SEDEFOĞLU G.
  5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 27 Eylül 2019
 9. Seçilmiş Ülkelerde Histeri Etkisinin Sınanması: Yeni Testlerden Yeni Bulgular
  GÜRİŞ B., ÇİNKO L.
  II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Bandırma, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.511-522
 10. Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi
  GÜRİŞ B., İÇEN H.
  2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.592-597
 11. Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi?
  GÜRİŞ B., İÇEN H.
  2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.586-591
 12. TÜRKİYE’ DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
  ÇİNKO L., GÜRİŞ B.
  International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.373
 13. Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Birim Kök Analizi ile Sınanması: Yüksekokul veya Fakülte Mezunu Kadın ve Erkekler Üzerine Bir Uygulama
  SEDEFOĞLU G., TIRAŞOĞLU M., GÜRİŞ B.
  II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 3 - 04 Mayıs 2018
 14. N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M., İÇEN H.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.207
 15. MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?
  TIRAŞOĞLU M., GÜRİŞ B., İÇEN H.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.208
 16. Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M., İÇEN H.
  VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.570
 17. Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M., İÇEN H.
  VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.571
 18. TÜRKİYE’DE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ GEÇERLİLİĞİNİN EŞİK DEĞERLİ GÜÇLENDİRİLMİŞ EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE ANALİZİ
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M.
  XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017
 19. Kırılgan Beşli Ülkelerinde Balassa-Samuelson Etkisinin Analizi
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M., ÖZDEMİR M.
  I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 20. Türkiye’de Enerji Tüketimi ile Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  GÜRİŞ B., TİFTİKÇİĞİL B. Y., TIRAŞOĞLU M.
  I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 21. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B., TIRAŞOĞLU M.
  I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 22. Satınalma Gücü Paritesinin MINT Ülkelerinde Geçerliliğinin Birim Kök Testleriyle Analizi
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M., ÖZDEMİR M.
  I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017
 23. Abd’de Nanoteknoloji Alanında Araştırma Çıktısı ve Ekonomik Büyüme
  YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B., TURGUTER Y.
  II.International Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1202
 24. E7 Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Analizi
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.6-7
 25. E7 Ülkelerinde Satınalma Gücü ParitesininGeçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal OlmayanBirim Kök Testleri ile Analizi
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  International Conference on Economics, Finance and Management, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.6
 26. Research Publications in Nanotechnology and Economic Growth: The Case of TheU.K.
  YAŞGÜL Y. S., TURGUTER Y., GÜRİŞ B.
  2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 Nisan 2017, ss.109
 27. IS THERE INFLATION CONVERGENCE IN NORDIC COUNTRIES? AN ANALYSIS USINGLINEAR AND NONLINEAR METHODS
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., TIRAŞOĞLU M.
  2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.107
 28. BRICS Ülkelerinde Karbon Yoğunluğu Yakınsaması
  GÜRİŞ B., YAŞGÜL Y. S., TURGUTER Y.
  INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017, ss.4
 29. Do OECD Countries Catch up to the USA in Biotechnology?
  YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.23
 30. Biyoteknolojik Araştırma Çıktısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Singapur Örneği
  YAŞGÜL Y. S., GÜRİŞ B., YAVUZ TİFTİKÇİGİL B.
  Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, 26 - 27 Kasım 2016
 31. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle G7 Ülkelerinde Enflasyon Yakınsamasının Araştırılması
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M.
  17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.114-115
 32. Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Şoklardan Etkileniyor Mu?
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M.
  17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.272-273
 33. Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?
  Yaşgül Y. S., GÜRİŞ B., Yavuz Tiftikçigil B.
  2. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, ss.4
 34. Testing The Validity Of Purchasing Power Parity With Fourier Unit Root Test In Bric Countries
  GÜRİŞ B., TIRAŞOĞLU M.
  XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.244-245
 35. “TÜRKİYE’ DE FİSHER HİPOTEZİ GEÇERLİLİĞİNİN ADL EŞİK DEĞERLİ EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE SINANMASI”
  GÜRİŞ B., Sak N.
  14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.88
 36. Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence from Turkey
  ÇİL N., GÜRİŞ B.
  International Symposium on Sustainable Development, Bosna-Hersek, ss.81-85

Diğer Yayınlar

 1. Month and Holy Days Effects on the Volatility of Trade Deficit : Evidence from Turkey
  YAVUZ N., GÜRİŞ B., KIRAN B.
  Diğer, ss.49, 2008

Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

İleri Ekonometrik Programlama, Doktora, 2014 - 2015
Ekonometri, Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Makro Ekonometrik Modeller, Lisans, 2015 - 2016
Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi , Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Ekonometride Paket Programlama , Lisans, 2014 - 2015
Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi , Lisans, 2014 - 2015
Kantitatif İktisat, Lisans, 2014 - 2015
Kantitatif İktisat, Lisans, 2014 - 2015
Kantitatif İktisat, Lisans, 2014 - 2015
Kantitatif İktisat, Lisans, 2013 - 2014
Kantitatif İktisat (İÖ), Lisans, 2013 - 2014
Uygulamalı Ekonometri, Lisans, 2012 - 2013
Kantitatif İktisat, Lisans, 2012 - 2013
Uygulamalı Ekonometri, Yüksek Lisans, 2012 - 2013
Kantitatif İktisat (İÖ), Lisans, 2012 - 2013
Ekonometri, Lisans, 2012 - 2013, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

GÜRİŞ B., Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisi, Yüksek Lisans, E.Rahmani(Öğrenci), 2015
GÜRİŞ B., Birim Kök Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, N.Torun(Öğrenci), 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

The Econometric Society, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Ekonometri Derneği, Üye, 2005 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2015
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2015
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2015
16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Diğer Dergiler, Mayıs 2015
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2015
Sakarya Üniv. İİBF Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2015
Ekonometri ve İstatistik E Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2014
Öneri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2014
Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2014
Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2013
Alphanumeric, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2013
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2013
14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Diğer Dergiler, Mayıs 2013
Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2013
Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2013
Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2012

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2015
14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Bosna-Hersek, 2013
13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Kıbrıs (Kktc), 2012
10. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2009
9. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2008
7. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2005

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri