Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2015 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  İktisadi Büyümede Enerjinin Rolü: Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler için Ampirik Bir Uygulama

 • December 2013 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Finansal piyasaların fraktal yapısı ve BIST-100 endeksinin fraktallığının ölçümü

 • July 2013 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Yapısal Kırılmaları Göz Önüne Alarak Türk İmalat Sanayi Ekonomik değişkenleri Arasında Uzun Dönemli İlişkilerin Araştırılması

 • April 2013 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bir Araştırma

 • December 2012 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

 • December 2012 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bir Araştırma

 • November 2012 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Modellemesi

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2013 - Continues The Econometric Society

  Member

 • 2005 - Continues Ekonometri Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • December 2015 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2015 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

  Other Indexed Journal

 • July 2015 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2015 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

  Other journals

 • April 2015 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

  Other Indexed Journal

 • February 2015 Sakarya Üniv. İİBF Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2014 Ekonometri ve İstatistik E Dergisi

  Other journals

 • November 2014 Öneri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2014 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2013 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2013 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

  Other Indexed Journal

 • November 2013 Alphanumeric

  Other Indexed Journal

 • October 2013 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

  Other Indexed Journal

 • May 2013 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

  Other journals

 • March 2013 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2013 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2012 Ekonometri ve İstatistik e-dergisi

  Other Indexed Journal