Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Beykoz ve Sarıyer'in Manevi Bekçileri: Ak Baba ve Zekeriya Baba

KADEM, no.36, pp.13-15, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneklerimiz: Şivlilik

KADEM, no.36, pp.40, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üsküp'ün Manevi Bekçisi: Rifai Tekkesi

HİKMET, no.36, pp.15-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Neden Pagos?

Kadem Musiki ve Araştırma Dergisi, no.35, pp.21-25, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mimar Sinan'ın Az Tanınan Bir Eseri: Sapanca Rüstem Paşa Külliyesi

KADEM, no.32, pp.21-25, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İSTANBUL’DA BİR RİFAÎ TEKKESİ: ÜMMÜ KEN’AN DERGÂHI

KADEM MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ, no.31, pp.31-41, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

İlhan Ayverdi İle Eşi Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Mimari Çalışmaları

KADEM, no.32, pp.30-32, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sofya'da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî Eserleri

Yeni Türkiye- Rumeli ve Balkanlar Özel Sayısı, vol.II, no.67, pp.1916-1927, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bulgaristan'daki Osmanlı Eserleri Hakkında Yapılan Bir Çalışma

Kadem, no.16, pp.18-20, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Az Tanınan Kıymetli Bir Osmanlı Eseri: Balçık Atik Cami-Turgut Reis Camii

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.63, pp.115-138, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Şumnu'da Bitirilememiş Bir Osmanlı Eseri: Kurşunlu Çeşme

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.59, pp.141-166, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul'un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Biri: Seyyahlar Tekkesi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.56, pp.93-112, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bulgaristan'da Yok Olmak Üzere Olan Bir Osmanlı Eseri: Eski Zağra'da Hamza Bey Camii

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.27, pp.71-81, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Gözden Kaçan Bir Kültür Mirasımız: Yeni Cami Muvakkithanesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, no.10, pp.43-54, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fatih Dönemi Bedesten Kapalıçarşı'nın Gelişimi

Fatih Döneminde İstanbul'un İmarı ve Mimarlık Ortamı, 26 May 2021

Geçmişten Günümüze İstanbul Ticaretinin Merkezi: Kapalıçarşı

Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.241

Fetih Sonrası Fatih’in İmarı – Ana Hatlarıyla II. Mehmed Dönemi (1451-1481)

T.C. Fatih Belediyesi İstanbul’un Fethi Fatih ve Dönemi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.168

Mimar Sinan'ın Az Tanınan Bir Eseri: Sapanca Rüstem Paşa Camii ve Bağlı Yapıları

I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya, Turkey, pp.80

Bulgaristan’da Bektaşilik İnancı ve Bektaşi Tekkeleri

International Symposium on Cultural Encounters in Southeastern Europa, İstanbul, Turkey, 5 - 06 March 2020

GÜNÜMÜZDE BULGARİSTAN’DAKİ OSMANLI MİRASI

16. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.356-357

BULGARİSTAN'DAKİ TARİKAT YAPILARI

ULUSLARARASI KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ SEMPOZYUMU, Köstendil, Bulgaria, 28 September - 28 November 2019, pp.52-76

Bulgaristan'da Görülen Yedigen Türbeler

Uluslararası Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 September - 01 October 2018, pp.1-20

Bulgaristan'da Osmanlı Eserleri Araştırmaları-III

VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.1-20

Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri Araştırmaları

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.334-348

Bulgaristan Veliko Tırnova'da Bilinmeyen Bir Yapı: Asker Deposu

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.125-134

Yunanistan’da Bir Bektaşî Tekkesi: Durbalı Sultan

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – III, Manisa, Turkey, 10 May 2012, pp.230-244

Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – II, Manisa, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.150-164

Ayverdi Haritası’nın Işığında 19. Yüzyılda Süleymaniye Semti

Süleymaniye: Ulusal Sempozyum Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.306-319

Filibe Mevlevihanesi

Uluslararası Mevlânâ Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006, pp.145-149

XIX. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’un Değişmeyen Yüzleri: Grotesk Süslemeler

Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 1998

Books & Book Chapters

BULGARİSTAN’DA BAZI BEKTAŞÎ TEKKELERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

in: Yedi İklim Çar Köşede Hacı Bektaş Veli, Ahmet Taşğın-Erdal Aksoy Abdurrahman Kültür-Hakkı Taşğın, Editor, Sota , Leiden, pp.333-364, 2022

Priştine Çarşı Camii Üzerinden Kosova’daki Kubbeli Camiler Hakkında Bir Değerlendirme

in: Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-II, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-21, 2020

AN UNKNOWN OTTOMAN FOUNTAIN IN TUTRAKAN CITY BULGARIA

in: TURKISH ART HISTORY STUDIES IN TURKEY, Denknalbant Çobanoğlu A., Akçıl Harmankaya Ç., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.52-64, 2019

BULGARİSTAN’DA OSMANLI ESERLERİ ARAŞTIRMALARI-III

in: BALKANLARDA SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK İLİŞKİLER KİTABI, Gölen Z., Temizer A., Editor, Gece, Ankara, pp.149-171, 2018

Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi

in: Türkler, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.764-771, 2002

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.280-281, 2014

Expert Reports

Bakır Eserler

Edirne Müzesi, pp.8, Edirne, 2017

Yeni Han

İm Mimarlık, pp.32, İstanbul, 2017

Other Publications