Asst. Prof.Birce ARSLANDOĞAN


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Procedure and Enforcement – Bankruptcy Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Metrics

Publication

12

Project

1

Thesis Advisory

2

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü

2007

2007

Postgraduate

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

C2 Mastery

C2 Mastery

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2005 - 2014

2005 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Director of the Center

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Denkleştirme İstemi Belirsiz Alacak Davası Yolu ile İleri Sürülebilir mi?

Arslandoğan B.

Annales Zoologici, vol.11, pp.79-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Çocuk Haklarının Yargılama Hukukunda Korunması

ARSLANDOĞAN B.

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECASS VII), Budapeşte, Hungary, 10 September - 12 November 2019

2019

2019

Konkordatoda Takas

ARSLANDOĞAN B.

Konkordato Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 April 2019

2019

2019

Yargılama Hukukunda Kişilik Haklarının Korunması

ARSLANDOĞAN B.

V. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 April 2019

2017

2017

Boşanma Davalarında Hakimin Dava Sebebi ile Bağlılığı

Arslandoğan B.

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 April 2017, pp.181-201

2019

2019

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller

ARSLANDOĞAN B.

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 March 2019

2015

2015

Confiscation Attendance in Turkish Enforcement Law

ARSLANDOĞAN B.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015

Books & Book Chapters

2020

2020

Medenî Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Arslandoğan B.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

2007

2007

Borçlunun Mali Durumunun Kefilin Konumuna Etkisi

Aydın Ünver T. , Arslandoğan B.

in: Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, Serozan R.,Centel N.,Yıldrım M.K., Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.639-666, 2007