Assoc. Prof. Birce ARSLANDOĞAN


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Procedure and Enforcement – Bankruptcy Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Metrics

Publication

20

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü

2007

2007

Postgraduate

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

C2 Mastery

C2 Mastery

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2018 - 2023

2018 - 2023

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2005 - 2014

2005 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Managerial Experience

2018 - 2022

2018 - 2022

Deputy Director of the Center

Istanbul University

2018 - 2021

2018 - 2021

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

􏰴􏰵 􏰷Evaluations on Article 305/A of the Turkisch Code of Civil Procedure Titled ‘Amendment of Judgments’ in Light of the Similar Provision under the German Code of Civil Procedure􏰸􏰲􏰳􏰹􏰰􏰺 􏰐􏰻􏰼􏰽􏰷 􏰴􏰾 􏰲􏰿􏰺 􏱀􏰱􏰸􏱁􏰳􏰶􏰹􏰿 􏱂􏰴􏰬􏰺 􏰴􏰾 􏱂􏰳􏰮􏰳􏰰 􏱃􏰸􏰴􏰹􏰺􏰬􏰱􏰸􏰺 􏱀􏰳􏰲􏰰􏰺􏰬 􏱄􏰷􏱅􏰺􏰵􏰬􏱅􏰺􏰵􏰲 􏰴􏰾 􏱆􏰱􏰬􏱇􏱅􏰺􏰵􏰲􏰶􏱈 􏰳􏰵 􏱉􏰳􏱇􏰿􏰲 􏰴􏰾 􏰲􏰿􏰺 􏱊􏰳􏱅􏰳􏰰􏰯􏰸 􏱃􏰸􏰴􏰮􏰳􏰶􏰳􏰴􏰵 􏰱􏰵􏰬􏰺􏰸 􏰲􏰿􏰺 􏱋􏰺􏰸􏱅􏰯􏰵 􏱂􏰴􏰬􏰺 􏰴􏰾 􏱂􏰳􏰮􏰳􏰰 􏱃􏰸􏰴􏰹􏰺􏰬􏰱􏰸􏰺􏰭􏰮􏰯􏰰􏰱􏰯􏰲􏰳􏰴􏰵􏰶 􏰴􏰵 􏰷􏰸􏰲􏰳􏰹􏰰􏰺 􏰐􏰻􏰼􏰽􏰷 􏰴􏰾 􏰲􏰿􏰺 􏱀􏰱􏰸􏱁􏰳􏰶􏰹􏰿 􏱂􏰴􏰬􏰺 􏰴􏰾 􏱂􏰳􏰮􏰳􏰰 􏱃􏰸􏰴􏰹􏰺􏰬􏰱􏰸􏰺 􏱀􏰳􏰲􏰰􏰺􏰬 􏱄􏰷􏱅􏰺􏰵􏰬􏱅􏰺􏰵􏰲 􏰴􏰾 􏱆􏰱􏰬􏱇􏱅􏰺􏰵􏰲􏰶􏱈 􏰳􏰵 􏱉􏰳􏱇􏰿􏰲 􏰴􏰾 􏰲􏰿􏰺 􏱊􏰳􏱅􏰳􏰰􏰯􏰸 􏱃􏰸􏰴􏰮􏰳􏰶􏰳􏰴􏰵 􏰱􏰵􏰬􏰺􏰸 􏰲􏰿􏰺 􏱋􏰺􏰸􏱅􏰯􏰵 􏱂􏰴􏰬􏰺 􏰴􏰾 􏱂􏰳􏰮􏰳􏰰 􏱃􏰸􏰴􏰹􏰺􏰬􏰱􏰸􏰺

Arslandoğan B.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.9, no.1, pp.117-133, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Uluslararası Düzenlemeler Işığında Aile Arabuluculuğuna İlişkin Genel Prensipler

Arslandoğan B.

Milletlerarası Alanda Kadın, Aile ve Çocuk Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 March 2021, pp.19-26

2019

2019

Çocuk Haklarının Yargılama Hukukunda Korunması

ARSLANDOĞAN B.

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECASS VII), Budapeşte, Hungary, 10 September - 12 November 2019

2019

2019

Konkordatoda Takas

ARSLANDOĞAN B.

Konkordato Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 April 2019

2019

2019

Yargılama Hukukunda Kişilik Haklarının Korunması

ARSLANDOĞAN B.

V. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 April 2019

2017

2017

Boşanma Davalarında Hakimin Dava Sebebi ile Bağlılığı

Arslandoğan B.

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 April 2017, pp.181-201

2019

2019

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller

ARSLANDOĞAN B.

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 March 2019

2011

2011

Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

Arslandoğan B.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 12 March 2011, pp.9-33

2011

2011

İhtiyati Tedbirler

Arslandoğan B.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 12 March 2011, pp.125-141

2015

2015

Confiscation Attendance in Turkish Enforcement Law

ARSLANDOĞAN B.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015

Books & Book Chapters

2022

2022

Kira Sözleşmelerinden Doğan Nisbi Ticari Davalarda Görevli Mahkeme

Namlı M., Arslandoğan B.

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, Prof. Dr. Ali Cem Budak,Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel,Prof. Dr. Serdar Kale,Ar. Gör. M. Ceren Erdem,Ar. Gör. Selman Arısoy,Ar. Gör. Ali Yaşasın,Ar. Gör. Esma Hande Boztosun Bozkurt, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1677-1706, 2022

2020

2020

Medenî Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Arslandoğan B.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

2007

2007

Borçlunun Mali Durumunun Kefilin Konumuna Etkisi

Aydın Ünver T., Arslandoğan B.

in: Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, Serozan R.,Centel N.,Yıldrım M.K., Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.639-666, 2007


Congress and Symposium Activities

13 May 2022 - 13 May 2025

13 May 2022 - 13 May 2025

7343 Sayılı Kanun’la İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Sempozyumu

Audience

İstanbul-Turkey

21 October 2022 - 22 October 2022

21 October 2022 - 22 October 2022

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Günleri

Audience

İstanbul-Turkey

10 October 2022 - 11 November 2022

10 October 2022 - 11 November 2022

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XVIII

Attendee

Antalya-Turkey

10 December 2021 - 11 December 2021

10 December 2021 - 11 December 2021

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Yılı Sempozyumu

Audience

İstanbul-Turkey

07 November 2020 - 07 November 2020

07 November 2020 - 07 November 2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Audience

İstanbul-Turkey

04 October 2019 - 05 October 2019

04 October 2019 - 05 October 2019

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XVII

Attendee

Antalya-Turkey