Dr.Öğr.Üyesi

Birce ARSLANDOĞAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2014

2007 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

2007

2007

Yüksek Lisans

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2005 - 2014

2005 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Denkleştirme İstemi Belirsiz Alacak Davası Yolu ile İleri Sürülebilir mi?

Arslandoğan B.

Annales Zoologici, cilt.11, ss.79-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Çocuk Haklarının Yargılama Hukukunda Korunması

ARSLANDOĞAN B.

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECASS VII), Budapeşte, Macaristan, 10 Eylül - 12 Kasım 2019

2019

2019

Konkordatoda Takas

ARSLANDOĞAN B.

Konkordato Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019

2019

2019

Yargılama Hukukunda Kişilik Haklarının Korunması

ARSLANDOĞAN B.

V. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 24 Nisan 2019

2017

2017

Boşanma Davalarında Hakimin Dava Sebebi ile Bağlılığı

Arslandoğan B.

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.181-201

2019

2019

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller

ARSLANDOĞAN B.

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2019

2015

2015

Confiscation Attendance in Turkish Enforcement Law

ARSLANDOĞAN B.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Medenî Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Arslandoğan B.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

2007

2007

Borçlunun Mali Durumunun Kefilin Konumuna Etkisi

Aydın Ünver T. , Arslandoğan B.

Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, Serozan R.,Centel N.,Yıldrım M.K., Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.639-666, 2007