Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HIV’le İnfekte Bireyde Progresif Multifokal Lökoensefalopati ve Acanthamoeba Ensefaliti Koinfeksiyonu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongres, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.699-700

HIV’le infekte bireyde progresif multifokal lökoensefalopati ve Acanthamoeba ensefaliti koinfeksiyonu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2023), Antalya, Turkey, 13 - 15 March 2023, pp.1

Listeria Rombensefaliti - İki Olgu Sunumu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.538-539

Metrics

Publication

4