Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Behiştî Ahmed Sinan (ö. 1511-12?)'ın İskender-nâme’si (İnceleme-Metin)

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

 • 2001 Postgraduate

  Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Gülşen-i Râz Adlı Mesnevîsinin Transkripsiyonlu Metni

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022İslam Coğrafyasında Dini-Tasavvufi Konular ve Resimli Yazmaları

  Vocational Training , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 • 2021Resimli Edebi Yazma Eserler ve İkonografi

  Vocational Training , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 • 2012ARAP DİLİ VE BELAĞATI

  Foreign Language , KUVEYT EĞİTİM BAKANLIĞI