Öğr.Gör.

Burcu ÖZKALE


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstirüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

RİTİM ÇALIŞMALARININ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL BECERİLERİNE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstirüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

PASS Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çocuk Psikolojisi Derneği

2014

2014

Çocukta Düşünme Becerilerinin Gelişimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Danışmanlık Merkezi

2010

2010

Temel Nöroloji Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Marmara Üniversitesi

2006

2006

Okul Öncesi Eğitiminde Orff Yaklaşımı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi

2005

2005

Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Altis Danışmanlık

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Okutman

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Sınıf Yönetimi

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Kurum Deneyimi

Lisans

Lisans

Sınıf Yönetimi

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Rehberlik

Lisans

Lisans

Rehberlikte Program Geliştirme

Lisans

Lisans

Öğrenme Öğretme Kuram ve YaklaşımlarıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2011

2011

Ritim Çalışmalarının Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Becerilerine Etkisi

Katılımcı

İzmir-Türkiye