Education Information

Education Information

  • 2016 - 2017 Post Doctorate of Medicine

    McMaster University, Sağlık Bilimleri, Göz Hastalıkları Ad - Oküloplastik Cerrahi Birimi, Canada

  • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

    Sağlık Bakanlığı, Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 1993 - 1999 Doctorate

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey