Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Moleküler Tıp, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Istanbul University, İ.Ü Sağlık Bilimleri Ens., Moleküler Tıp A.B.D, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Marmara University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Mide Kanserli Hastalarda EGF Gen Polimorfizminin ve Serum EGF Düzeyinin İncelenmesi Sustainable Development

  Istanbul University, İ.Ü Detae, Moleküler Tıp

 • 2008 Postgraduate

  Kolorektal kanseli hastalarda siklin bağımlı kinaz inhibitör ailesinden CDKN1A ve CDKN1B gen polimorfizmlerinin incelenmesi

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Moleküler Tıp