Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık
Almanca, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Kefalet Sözleşmesinin Kendisine Özgü Sona Erme Halleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2014
Yüksek Lisans, Uluslararası Menkul Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2008

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Medeni Hukuk, Özel Hukuk, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 - 2017
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2005 - 2014

Akademik İdari Deneyim

Birim Kalite Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2023 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2019 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Comparative Family Law, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Farazi Dava Yarışmaları, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Hayvanların Korunması Hukuku, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Eşya Hukuku, Lisans, 2023 - 2024, 2019 - 2020
Fundamentals of Law, Lisans, 2023 - 2024
Contemporary Issues of Family Law, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Aile Hukuku, Lisans, 2021 - 2022
Kadın Hakları, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Miras Hukuku, Lisans, 2020 - 2021
Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri, Lisans, 2020 - 2021
Medeni Hukuka Giriş- Genel İlkeler, Lisans, 2021 - 2022
Kefalet Sözleşmesi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Borçlar Hukuku- Genel Hükümler, Lisans, 2018 - 2019
SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Kaya Kızılırmak C., Kira Sözleşmelerinde Kefalet, Yüksek Lisans, M.Caner(Öğrenci), Devam Ediyor
Kaya Kizilirmak C., Teletıp Uygulamalarında Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Yüksek Lisans, C.Kaya(Öğrenci), 2023
Kaya Kizilirmak C., Bağışlamanın geri alınması, Yüksek Lisans, F.Eylül(Öğrenci), 2023
Kaya Kizilirmak C., Oyunculuk Sözleşmesi, Yüksek Lisans, N.Akmeşe(Öğrenci), 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Kurulu , Yönetim Kurulu Üyesi, 2023 - Devam Ediyor , Türkiye
Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2023 - Devam Ediyor , Türkiye

Metrikler