Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkey's Liability to Compensate Damages as per Article 30 of the Istanbul Convention

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2020, pp.1 Sustainable Development

“VELAYET HAKKININ KAPSAMI ÇERÇEVESİNDE BEBEKLİK DÖNEMİ AŞI UYGULAMALARINA RIZANIN ESİRGENMESİ”

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 May 2019, pp.1 Sustainable Development

Poverty and its Effects on Access to Abortion with regards to Legal Regulations and Actual Implementation

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, no.833, pp.217-243 Sustainable Development

Cell Towers and Possessory Lawsuits Arising from Vicinity Law

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, vol.1, pp.239-274

Books & Book Chapters

Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kefilin Zaman Bakımından Sorumluluğunave Yargıtay’ın Güncel Uygulamasına Dair Değerlendirmeler

in: Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’xxna Armağan C. II, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1265-1285, 2020

İstanbul Sözleşmesi’nin 31. Maddesi ve 6284 Sayılı Kanun’un Düzenlemeleri Çerçevesinde Velayet Hakkı ve Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Değerlendirmeler

in: Prof. Dr. G. Sermet Akman’a Armağan, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.429-468, 2020

Witholding Consent to Vaccination of Infants and the Scope of Parental Rights

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.449-476, 2020

Termination of Suretyship Contracts

12 Levha Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019

Kira Sözleşmesinin Kiralayanın Ölümü ile Sona Ermesi

in: Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, Prof. Dr. Tufan Öğüz,Prof. Dr. Halil Akkanat,Prof. Dr. Emrehan İnal, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1, 2015

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’xxnda Eser Sahibinin Pay İzleme Hakkı

in: Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Doç. Dr. Baki İlkay Engin, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.1, 2010

Metrics

Publication

16

Project

2

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals