Achievements & Reputation

Publication

117

Citation (WoS)

627

Citation (Scopus)

713

H-Index (WoS)

14

H-Index (Scopus)

14

Congress and Symposium Activities

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /Diskeratozis Konjenita: Olgu Sunumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /46, XY,t(4;6) (p15.3;q23) Kriptik Dengeli Resiprokal Translokasyonunu Taşıyan İnfertil Olgu

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /İnhalasyon Anestezisi İle Oluşan Genotoksik Etkilerin Bronkoalveoler Lavaj Sıvısında Tek Hücre Jel Elektoroforezi, Komet Yöntemi İle İncelenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /mos 46, XX/ 47, XXX/ 48,XXXX Karyotipli Cinsel Kimlik Bozukluğu Tanılı Olgu

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi/ Büyük Yq delesyonlu 46,X,del (Yq) İnfertil Olguda Sadece AZFc Delesyonu

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /Akut Lökoz Tanılı Bir Olguda i(11)(q10), i(11)(p10),+11 Bulgusu

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /Erkek İnfertilitesinde AZF

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi/ Kleidokranial Displazi: Olgu Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi /47,XXY,inv(12) (q15q24) Karyotip Özelliği Gösteren Klinefelter Sendromlu Bir Olgu

  Attendee

  Turkey