Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Legal Issues of “De Facto Expropriation” And “Indirect Takings” In Turkish Planning Law

Planning, Law and Property Rights PLPR 2014 Conference, Haifa, Israel, 10 - 14 February 2014, pp.1-10

İstanbul'un Afet Odaklı Kentsel Dönüşümüne Yasal Bakış

Afet ve Dönüşüm Kıskacında İstanbul ve Planlama, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2012, pp.55-60

Konut Hakkı ve İhlallerine İlişkin İmar Hukuku Meseleleri

Konut Hakkının Ulusal ve Uluslararası Hukuki Değerlendirmesi, İstanbul, Turkey, 06 October 2012, pp.13-26

İdare Hukuku Bakımından Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 May 2012, pp.196-208 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm “Panel/Forum Kentsel Dönüşüm”, Mimarlar Odası Bakırköy BKTB,, İstanbul, Turkey, 02 February 2012, pp.20-28 Sustainable Development

Yeni Yasal Düzenlemeler - Planlama ve Kent Hakkı

Dünya Şehircilik Günü, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, “Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden” 14-16 Kasım 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2011, pp.1335

Books & Book Chapters

Deprem Hukuku

in: İstanbul’un Deprem Gerçeği, Erdoğan S., Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.443-511, 2021

ACELE KAMULAŞTIRMA

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Yönelik Bazı Eleştiriler

in: Kentsel Dönüşüm Hukuku, Yasin M., Şahin C., Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.63-119, 2015 Sustainable Development

Interaction between "regulation" and "administrative procedure"

in: The influence of European Law in Turkey and Switzerland, Werro F., Baysal B., Urscheler L.H., Editor, Schulthess Editions Romandes, Zürich, pp.301-315, 2015

Kamulaştırma

in: Günışığında Yönetim, ÖZAY İ., Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.607-641, 2004