Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2021 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Post Graduate

 • September 2020 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Post Graduate

 • February 2018 Academic Staff Examination

  Deniz Bilimleri Enstitüsü

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı

 • January 2018 Academic Staff Examination

  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Hukuk Fakültesi

 • January 2018 Academic Staff Examination

  Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Hukuk Fakültesi

 • January 2018 Academic Staff Examination

  Mali Hukuk Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Hukuk Fakültesi

 • November 2017 Academic Staff Examination

  Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, HukukFakültesi

 • October 2017 Academic Staff Examination

  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • July 2017 Academic Staff Examination

  Farmakoloji Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Eczacılık Fakültesi

 • May 2017 Academic Staff Examination

  Mali Hukuk Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Hukuk Fakültesi

 • May 2017 Academic Staff Examination

  Medeni Hukuk Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Hukuk Fakültesi

 • February 2017 Academic Staff Examination

  İktisat Teorisi Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, İktisat Fakültesi

 • October 2016 Academic Staff Examination

  Fizik Bölümü, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Fen Fakültesi

 • October 2016 Academic Staff Examination

  Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Fen Fakültesi

 • June 2016 Academic Staff Examination

  Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, İktisat Fakültesi

 • June 2016 Academic Staff Examination

  İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı [İktisat Fakültesi]

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı [Eczacılık Fakültesi]

 • May 2016 Academic Staff Examination

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil SInavı

 • September 2015 Academic Staff Examination

  Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Edebiyat Fakültesi

 • September 2015 Academic Staff Examination

  Tarih Bölümü

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Edebiyat Fakültesi

 • May 2015 Academic Staff Examination

  Farmakoloji Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Eczacılık Fakültesi

 • March 2015 Academic Staff Examination

  Biokimya Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Eczacılık Fakültesi

 • January 2015 Academic Staff Examination

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı

 • October 2014 Academic Staff Examination

  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Eczacılık Fakültesi

 • October 2014 Academic Staff Examination

  Biokimya Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçentlik, Yabancı Dil Sınavı, Eczacılık Fakültesi

Activities in Scientific Journals

 • 2017 - 2019 LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES

  Publication Committee Member

 • 2014 - 2014 Litera Cilt.24 Sayı.1 / Cilt.24 Sayı.2

  Editor

 • 2005 - 2014 Litera: Dilbilim, Edebiyat, Kültür Araştırmaları

  Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

 • July 2023 Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • April 2023 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2023 Dil ve Edebiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • January 2023 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2023 SEFAD: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • December 2022 BİTİG: Türkoloji Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2022 SEFAD: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • October 2022 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2022 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2022 Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • January 2022 Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • January 2022 Dil ve Edebiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • January 2022 Septet: A Journal of Humanities and Social Sciences

  Other Indexed Journal

 • October 2021 Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2021 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Academia Letters

  Other journals

 • June 2021 Dil ve Edebiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • May 2021 Undergraduate Research

  Other Indexed Journal

 • March 2021 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi

  Other Indexed Journal